Logo hetkontakt.nl/bommelerwaard
• Zo moeten de windmolens bij Hoenzadriel eruit komen te zien.
• Zo moeten de windmolens bij Hoenzadriel eruit komen te zien. (Illustratie: Green Trust)

Windmolens in Hoenzadriel stap dichterbij

  •   655 keer gelezen

MAASDRIEL • Coöperatie Bommelerwaar en Green Trust kunnen aan de slag met hun plan voor drie windmolens langs de Hoenzadrielsedijk. De gemeenteraad stemde donderdag in met het principeverzoek voor windpark Lage Rooijen.

Deze uitkomst was onverwacht. In de voorbereidende commissievergadering had een meerderheid nog gepleit voor uitstel van een besluit, omdat het principeverzoek niet door de gemeente was doorgelicht door tijdgebrek. Een gevalletje 'de slager keurt zijn eigen vlees', vonden met name CDA en SSM. Ook waren er vraagtekens over de beste locaties voor windmolens in de Bommelerwaard.

Uitstel leek onvermijdelijk
Ook bij het begin van de behandeling in de gemeenteraad leek uitstel nog onvermijdelijk. De coalitiepartijen CDA en SSM wilden het college opdracht geven om alsnog eerst een complete quickscan uit te voeren. De resultaten zouden in september bekend moeten zijn, zodat dan alsnog een besluit genomen kon worden over het verzoek.

Half jaar en 50.000 euro
Nadat wethouder Peter de Vries aangaf dat zo'n quickscan in september niet klaar kan zijn maar een half jaar tijd kost, plus 50.000 euro, heroverwogen CDA en SSM hun standpunt. Bij Samen Sterk Maasdriel sloeg de weegschaal door naar instemming met het principeverzoek. Het CDA stemde tegen, niet zozeer vanwege het lokale partijstandpunt tegen windmolens in het algemeen, maar vanwege het ontbreken van de quickscan.

D66 en PvdA/GroenLinks waren toch al voor uitwerking van het plan en de VVD was vanaf het begin tegen de gekozen locatie.

Tien tegen negen
Dat maakte dat het principeverzoek met tien tegen negen stemmen werd aangenomen. Dat betekent dat de gemeente 170.000 euro uittrekt voor voorbereidend onderzoek. Dat geld komt terug bij de gemeente als de windmolens daadwerkelijk gebouwd worden. De drie molens van vier megawatt per stuk kunnen zeventig procent van de 10.000 Maasdrielse huishoudens van stroom voorzien.

Burgerparticipatie
Tijmen Keesmaat, directeur Green Trust: "We zijn blij met de steun van de raad voor ons gezamenlijke initiatief. In de komende periode willen we, naast het laten uitvoeren van de nodige onderzoeken, in gesprek gaan met direct omwonenden om de burgerparticipatie samen vorm te geven."

Coöperatie Bommelerwaar en Green Trust vinden het belangrijk dat de regio meeprofiteert van het project. Ook de gemeente Maasdriel hamert daarop. Het plan voor Windpark Lage Rooijen voorziet daarin door middel van een vorm van eigendom, een Omwonenden Fonds, en door de mogelijkheid om tegen een voordelig tarief de stroom af te nemen. 

Niet door iedereen gewaardeerd
Leo Kuljanski, voorzitter Coöperatie Bommelerwaar: "De energietransitie stelt ons allemaal voor grote uitdagingen en wij zijn ons er natuurlijk van bewust dat windmolens niet door iedereen worden gewaardeerd. Wij begrijpen de zorgen die er leven en vinden dan ook dat er voldoende lusten tegenover moeten staan, zoals schone energie, financieel voordeel en werkgelegenheid voor de regio. Wij vinden het daarom heel belangrijk om dit windpark zo wordt georganiseerd dat zoveel mogelijk inwoners van Maasdriel er voordeel van hebben, direct omwonenden voorop. De komende tijd zullen we ons nog meer richten op het uitwerken van de burgerparticipatie zodat het echt een lokaal gedragen project wordt."
 

Janneke Boogaard
Redacteur van Het Kontakt Leerdam en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @jannekeboogaard op twitter >
Elke woensdag het Bommelerwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }