Logo hetkontakt.nl/bommelerwaard
Archieffoto: Janneke Boogaard

Inwoners betalen volgend jaar meer voor afval

  •   1167 keer gelezen

REGIO • Afvalverzamelaar Avri stelt voor 2020 een verhoging van de afvalstoffenheffing van gemiddeld 16 euro voor. Afval verwerken wordt steeds duurder, papier en kunststof levert minder op en het verbranden van restafval wordt zwaarder belast.

Het dagelijks bestuur van Avri heeft maandag de begroting voor 2020 voorgelegd aan de gemeenteraden van de acht deelnemende gemeenten. Voor komend jaar stelt zij een gemiddelde afvalstoffenheffing van 235 euro per huishouden voor. Dat is een verhoging van 16 euro ten opzichte van 2019. 

Zuur
Voorzitter van het dagelijks bestuur, Joost Reus: "Het is zuur dat de afvalstoffenheffing omhoog moet terwijl we in Rivierenland ons afval steeds beter scheiden. Hier hebben wij helaas geen invloed op. Wél kunnen we zelf zo goed mogelijk ons afval blijven scheiden. Zorgen dat we zo min mogelijk restafval hebben, dat scheelt direct in de portemonnee. En, bij minder restafval besparen wij op verbrandingsbelasting want die is fors."

Verdeling variabel en vast deel
Het variabele deel van de afvalstoffenheffing is het deel dat inwoners betalen voor de keren dat zij restafval aanbieden. Verschillende gemeenten gaven vorig jaar aan om het variabele deel te vergroten, zodat afval scheiden extra beloond wordt. Voor de verdeling tussen een basistarief (voor ieder huishouden gelijk) en variabel tarief zijn verschillende scenario's in de begroting opgenomen. De gemeenten wordt gevraagd hier een reactie op te geven. In alle gevallen leiden de scenario's tot een gemiddeld tarief van 235 euro per huishouden. Dit bedrag is nodig om de kosten te dekken.

Dalende inkomsten
De prijzen die Avri ontvangt voor de ingezamelde grondstoffen zijn dalende. Zo is de papierprijs afgelopen jaar gedaald en blijft die prijs naar verwachting laag. Die dalende lijn geldt ook voor andere grondstofstromen, zoals textiel.

Verder ontvangt Avri steeds minder vergoeding voor het inzamelen van het kunststof verpakkingsafval. Die dalende inkomsten zijn onderdeel van het contract dat de Nederlandse gemeenten hierover afgesproken hebben met het verpakkende bedrijfsleven.

Stijgende kosten
Tegelijkertijd stijgen de verwerkingskosten voor het afval. Onlangs moest het gft-afval opnieuw aanbesteed worden, wat resulteerde in een kostenverhoging van circa 800.000 euro per jaar ten opzichte van het vorige contract, oftewel 9 euro per huishouden. De stijging komt doordat de hoeveelheid aangeboden groente-, fruit- en tuinafval in Nederland in de afgelopen jaren fors is gestegen, terwijl de verwerkingscapaciteit nauwelijks toegenomen is. Dit leidt tot forse prijsstijgingen in de markt. 

Daarnaast zorgen overheidsmaatregelen - zoals de meer dan verdubbelde belasting op de verbranding van restafval - voor stijging van de afvalstoffenheffing. 

Eind 2019 definitief besluit
In het totaal zorgen deze aspecten voor een kostentoename van ongeveer 19 euro op de afvalstoffenheffing. Omdat er ook enkele meevallers zijn, is de stijging beperkt tot 16 euro. Het algemeen bestuur stelt de begroting in juli 2019 vast en neemt in december 2019 een definitief besluit over de tarieven afvalstoffenheffing voor 2020. Gemeenteraden worden nu al gevraagd om hierover hun mening te geven zodat een evenwichtig besluit genomen kan worden. 

Janneke Boogaard
Redacteur van Het Kontakt Leerdam en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @jannekeboogaard op twitter >
Elke woensdag het Bommelerwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }