Maasdriel loopt achter met peuterbeleid

  •   297 keer gelezen

MAASDRIEL • De gemeente Maasdriel heeft een inhaalslag te maken in de peuteropvang en taallessen aan jonge kinderen met een achterstand.

Dat blijkt uit antwoorden op vragen van D66.

Taalachterstand
Die partij sprak met organisaties die voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aanbieden. Dat zijn extra uren peuteropvang voor kinderen waarvan het consultatiebureau aangeeft dat ze met een achterstand aan de basisschool dreigen te beginnen. Het gaat dan vooral om een taalachterstand. In Maasdriel betreft dit veertig tot vijftig kinderen. 

Regie
De gemeente neemt volgens de betrokken organisaties niet voldoende de regie voor het maken van beleid en het zorgen voor een goede overdracht van voorschool naar basisonderwijs.

Een belangrijke oorzaak daarvoor is dat er veel wisselingen zijn geweest in de ambtelijke organisatie. Het college bevestigt dat. Hierdoor is er niet alleen een achterstand bij de VVE, maar ook bij het ineenschuiven van de voormalige peuterspeelzalen en de kinderopvang. Dat had begin 2018 al gebeurd moeten zijn.

Wethouder Anita Sørensen voegt daar wel aan toe: "Wij hadden moeite de regierol op te pakken vanwege personele problemen, maar de uitvoering ligt in handen van de betrokken partijen. Zij hebben elkaar ook onvoldoende weten te vinden."

Momenteel huurt de gemeente een externe projectleider in om de boel vlot te trekken. Dat moet er onder meer toe leiden dat nog dit jaar alle pedagogisch medewerkers van de VVE-locaties opgeleid worden voor het wettelijke vereiste taalniveau, dat alle kinderen die daar recht op hebben zestien uur per week (taal)les krijgen en dat de overgang naar de basisschool soepel loopt.

D66 is 'erg blij' met de openhartige antwoorden van het college, zegt Liesbeth Faas, die het onderwerp aankaartte. "We hebben ook het idee dat de sense of urgency gedeeld wordt, en we staan achter de genoemde acties, al mogen deze her en der wel concreter worden. We blijven nauwlettend dit proces volgen." Faas blijft daarvoor in nauw contact met 'het veld'.

Janneke Boogaard
Redacteur van Het Kontakt Leerdam en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @jannekeboogaard op twitter >
Elke woensdag het Bommelerwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }