• Het bos is er al, nu de rest van het landgoed nog.
• Het bos is er al, nu de rest van het landgoed nog. (Foto: aangeleverd)

Plan Drielse Bosch nadert ontknoping

  •   970 keer gelezen

MAASDRIEL • Het Maasdrielse college is er nog steeds niet van overtuigd dat de woongroep die Bert van Osch in het Drielse Bosch wil oprichten één huishouden wordt. Voor de initiatiefnemer neemt de druk toe: de executieveiling van het perceel is al gepland.

Van Osch heeft al jaren het plan om in Hoenzadriel een landgoed aan te leggen waar vitale ouderen gezamenlijk kunnen wonen. Het startsein werd al in 2008 gegeven, toen kinderen tijdens Boomfeestdag bomen plantten op het terrein van 5,5 hectare groot.

College besloot anders
Na een pauze vanwege de crisis diende Van Osch in 2014 zijn officiële plan in. Omgevingsdienst Rivierenland oordeelde dat de aanvraag mogelijk was binnen het bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders besloten echter anders. Van Osch stapte naar de bezwarencommissie, die hem gelijk gaf, maar het college bleef bij het standpunt dat de toekomstige bewoners niet aantoonbaar als één huishouden gaan functioneren. En dat is wel een juridische vereiste. 

Rechter
Een gang naar de rechter volgde. Dat een woongroep als één huishouden beschouwd kan worden bleef overeind, maar Van Osch moest het plan anders vormgeven om aannemelijk te maken dat de senioren daadwerkelijk een blijvende band met elkaar onderhouden. De initiatiefnemer paste de tekeningen aan: de gezamenlijke ruimten werden groter en het aantal bewoners werd teruggeschroefd van maximaal veertig naar maximaal twaalf per woning. In totaal mogen er drie landhuizen gebouwd worden, elk voor één huishouden.

Verkiezingen
Het college bleef de boot afhouden. Van Osch wachtte tot na de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar, maar dat helpt vooralsnog niet. Op zijn verzoek van afgelopen zomer om opnieuw over het plan te praten, kreeg hij pas in december antwoord. Dat antwoord luidde dat het college alleen een besluit kan nemen als er een complete nieuwe aanvraag ligt.

Dat ziet Van Osch niet zitten. "De contouren van het sterk aangepaste plan zijn sinds juni 2018 bekend bij het college. Uiteraard zijn wij bereid om compleet nieuwe tekeningen en aanvraag in te dienen. Maar dan moet het college de juridische grondslag voor een woongroep van maximaal twaalf vitale senioren wél als uitgangspunt erkennen. Indien dit niet gebeurt belanden we in een situatie zoals in 2014. Het plan heeft toen inclusief alle onderzoeken 50.000 euro gekost. Opnieuw plannen volledig uitwerken zonder vooraf een goede afspraak met het college is onverantwoord."

Gedwongen veiling
Sterker nog: de financierder dreigt de stekker uit het project te trekken. Op 28 februari staat de gedwongen veiling van het perceel gepland. Volgens Van Osch een direct gevolg van de lange procedure. De executieveiling kan volgens hem afgewend worden als het college alsnog toezegt in principe medewerking te verlenen. 

Politieke discussie
De kwestie leidde woensdag in de raadscommissie ruimte tot een verhitte discussie. De oppositiepartijen (D66, VVD en PvdA/GroenLinks) hadden het principeverzoek op de agenda laten zetten. "Wij vinden dit een belangrijk plan, want het kan eenzaamheid onder ouderen tegengaan en dat is een groot probleem", zei John Leijdekkers (PvdA/GroenLinks). "U doet nu net of u gevraagd wordt om geblinddoekt een besluit te nemen, maar u weet wat het plan inhoudt. Het gaat slechts om een principeverzoek."

Boze wethouder
Wethouder Peter de Vries reageerde boos. "Het college maakt beleid, u controleert. Wij moeten als college hier eerst een besluit over nemen. Daarvoor hebben we informatie nodig van Van Osch. Als hij die niet geeft, houdt het op."

De Vries wilde ook geen antwoord geven op de vragen die de VVD vooraf schriftelijk had ingediend. "Alle antwoorden zijn in eerdere beraadslagingen al gegeven. Dan had u uw huiswerk maar moeten maken."

Toch een reactie
Dat schoot Hans van der Zalm (VVD) in het verkeerde keelgat. "Het lijkt erop dat onze vragen het college niet welgevallig zijn." Bij de rondvraag bond de wethouder alsnog in en beloofde de antwoorden op de VVD-vragen donderdag te sturen. De VVD zette daarin meerdere citaten uit de oordelen van de bezwaarcommissie en de rechtbank op een rijtje waaruit blijkt dat een huishouden geen traditioneel gezin hoeft te zijn.

Selectieve fragmenten
Als reactie schrijft De Vries: "Deze fragmenten zijn selectief overgenomen uit teksten. Voor een juiste duiding dienen deze teksten integraal te worden gelezen. Het college constateert dat in de rechtsgang - waar betreffende teksten onderdeel van zijn geweest - de gemeente telkens in het gelijk is gesteld: het initiatief voldoet niet aan het bestemmingsplan."

Dat is precies wat de initiatiefnemer en de oppositie bestrijden. Van Osch: "De rechter heeft geen enkele keer gesteld dat het plan strijdig is met het bestemmingsplan. Hij heeft het plan slechts afgekeurd op de uitwerking."

Janneke Boogaard
Redacteur van Het Kontakt Leerdam en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @jannekeboogaard op twitter >
Elke woensdag het Bommelerwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }