Maasdrielse fracties trekken samen op bij begroting

  •   300 keer gelezen

MAASDRIEL • Maasdriel heeft genoeg vet op de botten om geld uit te kunnen geven aan nieuwe plannen. Die werden dan ook volop gelanceerd door de politieke partijen tijdens de begrotingsvergadering.

De begroting die het college heeft opgesteld kon de goedkeuring van de fracties wegdragen. Wel hadden ze nog allerlei aanvullende wensen.

Opvallend was de eensgezindheid bij het indienen en aannemen van moties en amendementen. Daarvan lagen er bijna twintig op tafel, waarvan ruim de helft al vooraf van voldoende handtekeningen voorzien was. En dat gold niet alleen voor ideeën van coalitiepartijen. Daaruit kan worden afgeleid dat de sfeer in de gemeenteraad van Maasdriel positiever is dan de afgelopen jaren.

Toch duurde het tot na middernacht voordat alle plannen besproken waren.

Hondenbelasting
Op initiatief van SSM komt er een onderzoek naar de kosten die de gemeente maakt voor honden. De hoogte van de hondenbelasting zou op die kosten gebaseerd moeten zijn en niet gebruikt moeten worden voor andere doeleinden, is de achterliggende gedachte.

Paardenmarkt
De Stichting Paardenmarkt krijgt volgend jaar eenmalig 15.000 euro extra voor het promoten en feestelijk aankleden van de jubileumeditie. De Hedelse paardenmarkt vindt in 2019 voor de driehonderdste keer plaats. D66 plaatste hierbij de kanttekening dat er in overleg met de organisatie nog meer aandacht moet komen voor het dierenwelzijn.

Masterplan Maas
Honderdduizend euro is beschikbaar voor een 'regisseur' die meer samenhang moet brengen in de verschillende wensen en plannen langs de Maas, zoals ruimte voor de rivier bij Alem en het verplaatsen van de zandbedrijven in Kerkdriel.

Buurtsportcoaches
Ook de buurtsportcoaches en de straathoekwerker kunnen op extra geld rekenen; 29.000 euro komend jaar en 41.000 euro vanaf 2020.

Ondermijning
Om extra hard op te kunnen treden tegen met name drugsoverlast stelde de gemeenteraad voor 2019 50.000 euro beschikbaar voor concrete acties om ondermijning tegen te gaan. "We willen de burgemeester graag meer armslag geven om ondermijning van het lokaal bestuur tegen te gaan", motiveerde Peter van Boxtel (CDA) dit amendement.

Subsidie verenigingen
Het subsidiebudget voor clubs op het gebied van volksfeesten, jongeren en amateurkunst gaat met tien procent omhoog. PvdA/GroenLinks trok het idee om inwoners tegemoet te komen via minimaregelingen in, nadat wethouder Erik van Hoften had uitgelegd dat dit idee niet past bij de bedoeling van de regelingen. 

Meer groen
Op initiatief van PvdA/GroenLinks haakt Maasdriel aan bij Operatie Steenbreek. Dat project is bedoeld om mensen bewust te maken van het nut van groen in plaats van verharding in de tuin. "Vergroening van bebouwd gebied heeft positieve effecten op het welbevinden van mensen, op het microklimaat zoals op hete zomerse dagen en helpt om hoosbuien op te vangen", lichtte Evelien Baudoin toe. Deelname aan de 'operatie' kost 2500 euro per jaar. Daarnaast krijgt bezoekerscentrum De Grote Rivieren eenmalig 5200 euro om een lessenserie te maken voor de Maasdrielse basisscholen.

Perenbuurt
Een ander groen plan redde het niet. PvdA/GroenLinks en D66 stelden voor om de Perenbuurt, het nieuw te ontwikkelen deel van Kerkdriel-Noord, duurzaam in te richten. Dus doordacht groen en water om de klimaatverandering het hoofd te bieden, duurzame bouwmaterialen gebruiken en energieneutraal bouwen. Het CDA is bang dat de nieuwbouwhuizen daardoor te duur worden en wacht liever tot er voorwaarden bij wet worden vastgelegd. Dat laatste geldt ook voor de VVD.

Voor de aanvullende plannen wordt 115.000 euro uit bestaande spaarpotjes gehaald. Nog eens een ton gaat af van het oorspronkelijke overschot op de begroting voor 2019. Dat overschot slinkt daardoor tot 150.000 euro.

Minder geld uit gemeentefonds
Wethouder Jan-Hein de Vreede gaf wel een 'winstwaarschuwing': de bijdrage van het rijk voor de gemeente Maasdriel voor volgend jaar zal bijna een ton lager uitpakken dan verwacht. Maar ook dan blijft Maasdriel dus nog in de groene cijfers.

De totale uitgaven voor 2019 van de gemeente Maasdriel bedragen ruim vijftig miljoen euro. Daarvan gaat zeventien miljoen naar het sociaal domein en bijna acht miljoen naar overheadkosten.

Janneke Boogaard
Redacteur van Het Kontakt Leerdam en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @jannekeboogaard op twitter >
Elke woensdag het Bommelerwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }