Logo hetkontakt.nl/bommelerwaard
• In de nieuwe opzet hield de gemeente onbedoeld geld over.
• In de nieuwe opzet hield de gemeente onbedoeld geld over.

Verdeling subsidiegeld gaat weer veranderen in Maasdriel

  •   266 keer gelezen

MAASDRIEL • Als het aan wethouder Erik van Hoften ligt worden de subsidiegelden vanaf 2019 anders verdeeld over de verenigingen en stichtingen. De wethouder bespreekt deze week een voorstel met de clubs. Daarna besluit het college van burgemeester en wethouders over de aanpassingen, die het resultaat zijn van de evaluatie die was afgesproken.

"Het is belangrijk dat de subsidieregelingen worden bijgesteld. Ik wil naar een betere verdeling van het beschikbare subsidiegeld zodat de verenigingen en stichtingen er zoveel mogelijk baat van hebben. Het potje geld kan beter verdeeld worden. De verenigingen en stichtingen die met mij in gesprek willen zijn welkom. Ik wil ze graag helpen bij het nadenken over hun begroting", aldus wethouder Van Hoften.

Organiseren van activiteiten
Maasdriel heeft nu vijf subsidieregelingen voor sociaal culturele activiteiten; jeugd- en jongerenwerk, volksfeesten, sport, muziek en ouderenwerk. De subsidie is een waardering voor het organiseren van openbare activiteiten.

Grote uitschieters
Vorig jaar zijn deze subsidieregelingen opnieuw vastgesteld. De nieuwe regelingen zijn in 2018 voor het eerst toegepast. Al snel bleek dat er grote uitschieters waren. Sommige organisaties gingen er fors op vooruit, andere organisaties gingen er sterk op achteruit.

Geld onbenut
Bovendien bleef er veel geld onbenut. Om een betere benutting te realiseren en een betere verdeling over de betrokken verenigingen en stichtingen te krijgen is er tijdens de evaluatie gekeken of criteria kunnen worden aangescherpt of gewijzigd. Ook aan de verenigingen en stichtingen is gevraagd om voorstellen aan te leveren, deze zijn uitvoerig bekeken. De voorstellen die deze week worden gepresenteerd aan de verenigingen en stichtingen zijn het resultaat van dit evaluatietraject.

Nieuwe formulieren
Na de presentatie aan de betrokken verenigingen en stichtingen worden de voorstellen verwerkt in de bestaande subsidieregelingen en voorgelegd aan het college van B&W. Daarna krijgen de betrokken verenigingen en stichtingen nieuwe aanvraagformulieren toegestuurd voor het aanvragen van subsidie. De aanvragen voor subsidie voor 2019 moeten voor 1 oktober worden ingediend.

Janneke Boogaard
Redacteur van Het Kontakt Leerdam en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @jannekeboogaard op twitter >
Elke woensdag het Bommelerwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }