Discussie over windturbines aan Graafland in Groot-Ammers

  •   1358 keer gelezen
• In Streefkerk staat een kleine windturbine die wél aan een ruilverkavelingslint is geplaatst.
• In Streefkerk staat een kleine windturbine die wél aan een ruilverkavelingslint is geplaatst. (Foto: Geurt Mouthaan Het Kontakt)

MOLENLANDEN • Ze staan er al sinds januari: twee kleine windturbines aan het Graafland 68 in Groot-Ammers. Of ze mogen blijven is onzeker. Het college van Molenlanden gaf ten onrechte toestemming en vraagt nu aan de raadsleden om een verklaring van geen bedenkingen, voor het verlenen van een omgevingsvergunning.

Doordat omwonenden bezwaar aantekenden, moet de gemeente in actie komen. Op 6 september vorig jaar had het college een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van de windturbines. De gemeente moet de vergunning nu herroepen en een uitgebreide voorbereidingsprocedure doorlopen. Daarvoor is een verklaring van geen bedenking van de raad nodig.

Bestemmingsplan
Probleem is dat het bestemmingsplan als voorwaarde stelt dat een locatie aan een ruilverkavelingslint moet zijn gelegen. Het Graafland wordt niet aangemerkt als ruilverkavelingslint.

Meerdere aanvragen
Mario de Lijster (Doe Mee) aarzelt: "We zijn bij de initiatiefnemer op bezoek geweest. Hij wordt gedwongen stappen te nemen op het gebied van energie. Molens zorgen altijd voor discussie. Omdat die nog gevoerd moet worden, moeten we dan nu al een onomkeerbaar besluit nemen? Mijn vraag: hoe wenselijk vindt u het als er eventueel meerdere aanvragen volgen na deze pilot?"

Bas de Groot (SGP) toonde zich streng. "Er is beleid vastgesteld: alleen molens langs ruilverkavelingslinten en op bedrijventerreinen. Waarom zouden we nu afwijken van dit beleid? Dat schept precedenten." Philomeen Breddels (VVD) toonde zich ook geen voorstander. "We denken dat het toestaan van molens langs de wegen naar het ruilverkavelingslint tot versnippering zal leiden."

Inschattingsfout
Wethouder Arco Bikker legde uit hoe het komt dat de gemeente eerder een inschattingsfout maakte: "Deze agrariër heeft een ontsluiting op een weg die naar de ruilverkaveling leidt en de boerderij is gebouwd tijdens de ruilverkaveling. Het is dus een ruilverkavelingsboerderij." Ook meldde hij: "Na de zomervakantie komen we met een voorstel over hoe om te gaan met windmolens. Dat besluit is dan nog aan u. Er ligt inmiddels een nieuwe aanvraag van een ruilverkavelingsboerderij aan het lint."

Regels handhaven
Ad van Rees (CDA) wil er niet in meegaan. "De initiatiefnemer wist dat hij niet aan een ruilverkavelingslint zit. We moeten ons aan onze eigen regels houden. Er is bezwaar gemaakt, de rechter zegt straks toch gewoon: 'Gemeente u houdt zich niet aan eigen regels'." Bikker erkende: "Ik acht de kans redelijk groot dat de rechter bezwaarmakers in het gelijk stelt."

Goed onderbouwen
Pieter van Bruggen (CU) ziet dat anders. "Uiteraard kijkt de rechter naar het bestemmingsplan. Maar vinden wij deze molens getuigen van goede ruimtelijke ordening? Een buitenplanse afwijking mag. Als we het goed kunnen onderbouwen, zal de rechter daar altijd naar kijken. De politieke discussie gaat over: willen we dit?" Ook vroeg hij: "Staat het college nog achter dit voorstel in de huidige vorm?" Bikker antwoordde bevestigend.

Verduurzaming
In het raadsvoorstel geeft het college ter overweging nog mee: "Er ligt ook voor onze gemeente een grote opgave om CO2-neutraal te worden. Opwekking van duurzame energie op en rondom het erf in de vorm van zonne-energie op het dak en op de verhardingsvlakken en met kleine windturbines zijn kansrijke, in het landschap goed in te passen opties om de agrarische bedrijfsvoering te verduurzamen. Vanwege een toename in het constante 24-uurs energiegebruik vanwege inzet van melkrobots hebben de kleine windturbines een meerwaarde voor de agrariërs."

De raad neemt volgende maand een besluit.

Anne Marie Hoekstra
Anne Marie Hoekstra is redacteur van Het Kontakt editie Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @AnneMHoekstra op twitter >
Elke donderdag het Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }