Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
• Dorpshuis De Spil in Bleskensgraaf.
• Dorpshuis De Spil in Bleskensgraaf. (Foto: aangeleverd)

Huisvesting Molenlanden wordt toch duurder: gemeenteraad 'not amused'

  •   1647 keer gelezen

MOLENLANDEN • De huisvesting van de ambtenaren van Molenlanden met een vergaderlocatie voor de gemeenteraad gaat toch flink wat meer kosten dan verwacht. Er moet een nieuw plan komen. Raadsleden zijn onaangenaam verrast, maar wethouder Bram Visser kon het uitleggen.

Vorig jaar kozen de raden van Giessenlanden en Molenwaard voor verbouwing van dorpshuis De Spil in Bleskensgraaf en nieuwbouw achter De Spil. Omdat de exploitatielasten echter fors hoger uitvallen dan verwacht (een eerste doorrekening voor De Spil laat een exploitatielast zien van 180.000 euro per jaar), wil het college nu een pas op de plaats maken en twee dingen laten onderzoeken.

Nieuw onderzoek
Het eerste wat het college wil doen is: onderzoeken of verbouw van, en nieuwbouw bij De Spil mogelijk is met lagere exploitatielasten. Het tweede is: alsnog onderzoeken of het oude gemeentehuis in Hoornaar een goede locatie zou zijn. Het college vraagt voor dit onderzoek een voorbereidingskrediet van 160.000 euro.

Kaders genegeerd
Wietse Blok (SGP) was niet enthousiast. "Dit voorstel gaat het wat onze fractie betreft niet worden. De kaders zijn genegeerd: de opdracht was dit binnen het budget te realiseren. Het voorbereidingskrediet van drie ton is bijna verstookt. Het college stelt nu voor met 160.000 euro de opties Hoornaar en Bleskensgraaf te bekijken. De SGP wil zich niet laten verleiden tot een nieuw voorstel voor kaderstelling. Nu gaan we weer terug naar een debat over kaders. Ambtenaren leiden onnodig langer een zwervend bestaan. Om maar te zwijgen over de kosten van dit nomadisch bestaan. We halen een oude optie van stal die we eerder met goede redenen niet geaccepteerd hebben."

Eenvoudiger
Ook Leo Timmer (CU) reageerde ontstemd. "Waarom ligt optie twee ineens op tafel? Hoe komt het dat de kosten zo sterk verschillen met vorig jaar? Kan er voor optie 1 (De Spil, red) gewoon een degelijk ontwerp komen, onderhoudsvriendelijk en energieneutraal? Het is immers gemeenschapsgeld. Maak een ontwerp richting het oorspronkelijke budget van 8 miljoen. Onze conclusie: wat de ChristenUnie betreft gaan we alleen de locatie Bleskensgraaf doorrekenen in een eenvoudig concept."

Voelt niet goed
Joke Stravers (Doe Mee) viel de eerdere sprekers bij. "Voorliggend besluit voelt niet goed en past niet bij onze visie over hoe we met gemeenschapsgeld om willen gaan. Het proces dat we vanaf mei 2018 hebben gelopen is op zich goed gelopen. Nu lijkt het erop dat we zijn gaan dromen en zitten we in een droom die we ons niet kunnen veroorloven. Straks zijn we een half miljoen armer en de conclusie dat het teveel gaat kosten rijker."

Met creativiteit
Ferry van der Koelen (Progressief Molenlanden): "Ons streven is: één locatie in Bleskensgraaf, als aanlandplek voor ambtenaren en plek voor college en raad. We gaan nu terug naar de situatie van bijna een jaar geleden. Laten we bekijken: hoe kunnen we ervoor zorgen dat het binnen de kaders past? Volgens mij moeten we met creativiteit in staat zijn om het binnen de financiële kaders af te wikkelen."

Op de rem
Bert Snoek (VVD): "Bij mij komt steeds de vraag op: waarom? Er is aanleiding om op de rem te trappen. Waarom moet de buitendienst onder één dak? Waarom zoveel duurzaamheidsambities najagen? Waarom kiezen we bij de binnendienst niet voor handhaving van de huidige situatie?"

Wim de Haan (CDA) kwam met een besparingsidee: "Kies voor 0,7 werkplek per fte in plaats van per medewerker."

Ook geschrokken
Wethouder Bram Visser erkende dat ook het college is geschrokken van de cijfers. "Het was niet de bedoeling dat we een dergelijke stijging van de exploitatielasten in de begroting zouden krijgen." Blok: "Tussentijds heeft u geen signaal gekregen hoeveel het zou gaan kosten?" Visser: "De architect was nog aan het rekenen. Een van de oorzaken was de koppeling buiten- en binnendienst. Een pas op de plaats leek ons gewenst. Het is niet onze bedoeling alle uitgangspunten ter discussie te stellen."

Stravers hield haar twijfels. "De vorige keer is duidelijk aangegeven dat Hoornaar duurder zou worden. Denkt u dat daar nog kansen voor bestaan?" Visser antwoordde bevestigend. Ook zei hij: "Naast de locatie in Bleskensgraaf komt een imposant nieuw gebouw, dat is mede een overweging geweest om met dit voorstel te komen." Timmer: "Dat pand wordt drie hoog heb ik begrepen."

Van der Koelen gaf het college nog mee: "Denk ook  eens aan semi-permanent bouwen." Visser: "Die suggestie neem ik mee."

Vervolg
De raad besprak het onderwerp dinsdag tijdens een meningsvormende avond. Voorzitter Jan Lock sloot af met: "Ik constateer dat de raad niet meegaat in het voorstel. Het onderwerp komt terug in het debat. Het is een uitdaging voor de raad om te komen met een helder standpunt of een afwijzing." De eerstvolgende besluitvormende raad is op dinsdag 11 juni.

Anne Marie Hoekstra
Anne Marie Hoekstra is redacteur van Het Kontakt editie Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @AnneMHoekstra op twitter >
Elke donderdag het Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }