Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
• Een plasdraslocatie in de Alblasserwaard.
• Een plasdraslocatie in de Alblasserwaard.

Honderdste plasdras voor weidevogels in de waard

  •   847 keer gelezen

REGIO • Boeren in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden realiseren deze week hun honderdste plasdras.

De boeren zetten met behulp van plasdraspompen een laagje water op hun weilanden. Dit is bijzonder in trek bij de weidevogels. "Die vinden er volop voedsel", vertelt Marcel Benschop, projectmanager van Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden.

"Nergens ligt zoveel plasdras op boerenland als in onze streek. We streven ernaar dat er de komende jaren op alle goede weidevogelplekken minimaal één plasdras komt te liggen."

De weidevogels hebben het moeilijk. Daarom steken de boeren elk jaar hun handen uit de mouwen om ze te helpen. Dit doen ze met ondersteuning van de provincie Utrecht en Zuid-Holland, en in overleg met diverse gebiedspartijen, zoals de natuur- en vogelwachten en Staatsbosbeheer. "Onmisbaar hierbij is de hulp van enkele tientallen vrijwilligers", geeft Marcel aan. "Zij zoeken veel nesten op voor de boeren, zodat die ze kunnen beschermen."

Vochtige weilanden
De honderden boeren, verenigd in Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, nemen allerlei beheermaatregelen om de weidevogels te helpen. "Ze zorgen niet alleen voor vochtige weilanden, maar ontwikkelen ook kruidenrijk grasland en maaien later. Met als doel de weidevogels vooruit te helpen. Ze zien volop kansen om die maatregelen in hun bedrijfsvoering in te passen."

Dit jaar start een onderzoek naar de overleving van kievitjongen op plasdraslocaties, onder meer in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Bij dit onderzoek werken diverse organisaties samen. Uit eerder onderzoek, elders in het land, bleek al dat kieviten graag rond locaties met greppelplasdras verblijven.

Bert Bons
Redactiecoördinator van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @Bertbons op twitter >
Elke donderdag het Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK