Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
Foto: Geurt Mouthaan

Zorgen inwoners Ameide over meer overlast door ontwikkelingen Salmsteke in Lopik

  •   2513 keer gelezen

AMEIDE/LOPIK • Inwoners van Ameide zijn bang voor (geluids)overlast door de nieuwe invulling van recreatieterrein Salmsteke in Lopik, aan de overkant van de Lek.

Plannen om dit terrein een nieuwe invulling te geven zijn er al veel langer. Het doel is om Salmsteke geen geld meer te laten kosten, maar door bijvoorbeeld de vestiging van 24/7 horeca, meer festivals en andere voorzieningen het gebied te exploiteren en kostendekkend te maken.

De kans dat die voorzieningen ervoor zorgen dat er aan de overkant van de rivier, in Ameide, meer overlast wordt ervaren, daar is een deel van Ameide bang voor. Een woordvoerder van de bezorgde inwoners stelt dat er nu al overlast is. "Een aantal weekenden per jaar zijn er festivals die voor geluidsoverlast in de ruime omgeving zorgen. Waterscooters en speedboten zorgen ook voor geluidsoverlast, in het zomerseizoen bijna dagelijks tot laat in de avond. Zij zorgen voor gevaarlijke situaties voor zwemmers en de beroepsvaart. Er zijn veel bijna-ongelukken. Daarnaast is er sprake van illegale feesten, drugsgebruik, brandstapels en barbecues die 's avonds en 's nachts in de zomer voor geluidsoverlast zorgen."

Vrijplaats
Bewoners hebben volgens de woordvoerder in het verleden de gemeenten Zederik en Lopik regelmatig benaderd en gevraagd maatregelen te treffen. "Zonder enig resultaat. Er wordt totaal niet gehandhaafd. Salmsteke ontwikkelt zich de laatste jaren meer en meer als een vrijplaats voor allerhande ongewenste en overlast gevende activiteiten. Het toppunt werd afgelopen zomer bereikt, toen de schipper van het fietspontje Ameide-Lopik weigerde nog te varen omdat hij en zijn pont aan de Lopikse zijde door jongeren werd belaagd en met stenen werd bekogeld."

Niet betrokken
De inwoners van Ameide zijn volgens de bezorgde bewoners tot voor kort niet bij de ontwikkelingen betrokken. "Bij toeval kwam één van ons er enige tijd geleden achter wat er speelde. Aan de hand daarvan hebben we contact opgenomen met de projectleider. Met hem hebben we een overleg gehad. Hij merkte echter al snel dat wij niet open staan voor een compromis dat zou resulteren in meer overlast."

"Er worden nu bijvoorbeeld al drie of vier festivals per jaar gehouden; wij willen niet dat dat verder uitgebreid wordt. Het mag gezien de al bestaande overlast duidelijk zijn dat de bewoners van de Lekdijk en Voorstraat in Ameide niet staan te juichen bij de plannen van het Recreatieschap."

Natuurgebied
Het is niet zo dat de bewoners per definitie tegen elke gebiedsontwikkeling op Salmsteke zijn. "Het belangrijkste deel van de plannen voor Salmsteke bestaat uit het verder ontwikkelen van het gebied als natuurgebied en wordt door ons positief ontvangen. Het is voor ons alleen niet te begrijpen dat tegelijkertijd van uit het Recreatieschap niets aan de huidige overlast gedaan wordt en zelfs nieuwe, door commercie ingegeven ideeën, worden ingebracht die de overlast voor bewoners en omliggende natuurgebieden verder zullen vergroten."

De inwoners klopten aan bij onder meer de provincie Utrecht, maar kwamen erachter dat dat nu juist één van de samenwerkingspartners in dit project is. "Men zegt tegen ons: als het eenmaal zover is, kun je bezwaar maken. Maar daarvoor kom je dan weer terecht bij de provincie." Een officiële actiegroep of vereniging is er nog niet. "Maar we zijn ons langzamerhand wel aan het mobiliseren, dus het gaat die kant wel op."

Horeca
Ralph Gaastra, omgevingsmanager projectteam Uiterwaard, begrijpt de zorgen van de inwoners van Ameide. "Naast het festival Nog Harder Lopik willen we nog enkele evenementen toestaan. Maar het wordt zeker geen festivalterrein. De komst van horeca die het jaar rond open is, is wel een wens. Er wordt nog onderzocht wat de behoefte in de markt is en wat er mogelijk is. De effecten van de plannen gaan we in beeld brengen met een inschatting of het vergunbaar is."

Hij spreekt de hoop uit dat de horeca aan de sociale controle een bijdrage kan leveren. "Dat zou een gunstig effect op de illegale activiteiten kunnen hebben. We willen het overleg met de bezorgde inwoners van Ameide blijven voeren. Ik heb hen ook geattendeerd op onze nieuwsbrief."

Geurt Mouthaan

Geurt Mouthaan
Redacteur/fotograaf van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl. Tevens betrokken bij Het Kontakt Media (Special Products).
Volg @GeurtMouthaan op twitter >
Elke donderdag het Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }