Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
Foto: Aangeleverd

Overlegproces De Hoeken: Binnenstebuiten 'bitter teleurgesteld' over rapport Over Morgen

  •   781 keer gelezen

HOORNAAR • Het rapport van Bureau Over Morgen is voor Initiatiefgroep Binnenstebuiten een bittere teleurstelling. Dat laat de vereniging in een reactie weten.

Het rapport van Bureau Over Morgen over het overlegproces om voor- en tegenstanders van plan De Hoeken in Hoornaar bij elkaar te brengen is zeer kritisch op de rol van Binnenstebuiten. Kort samengevat: met de initiatiefgroep is niet te praten. 'Onze inzet, handelwijze en doelstellingen zijn weergegeven op een manier die wij niet herkennen', zo reageert Binnenstebuiten. 'Het rapport is voor ons een bittere teleurstelling.'

Zeer kritisch
Binnenstebuiten is zelf zeer kritisch over het rapport van Over Morgen: 'Er is geen sprake geweest van transparante uitwisseling van informatie en onderbouwing van mogelijke varianten. Ter staving van de financiële noodzaak van twaalf woningen ligt er nu een oncontroleerbaar oordeel van een expert die het overleg had moeten dienen, maar die buiten enige inspraak van Binnenstebuiten (die bij herhaling om die onderbouwing had gevraagd) uit de gelederen van Bureau Over Morgen is gerekruteerd. Onderbouwing van mogelijke varianten is totaal afwezig, er is alleen een oncontroleerbaar oordeel dat 10 woningen een financieel onzekere optie is.'

Met de inbreng van de initiatiefgroep is volgens Binnenstebuiten niets gedaan. 'Er staat alleen een in de motie niet gevraagde beoordeling van het plan De  Hoeken op de criteria van de gemeente. Dat oordeel had de gemeente zelf al gegeven. IBB had het plan op dezelfde criteria beoordeeld, met tegengesteld resultaat; daarvan is niks terug te vinden in het rapport.' 

Gesprek
Over Morgen heeft uiteindelijk in de afgelopen maanden één keer een gesprek gehad waarbij voor- en tegenstanders samen aan tafel zaten. 'Daarnaast hebben wij één keer een gesprek met Over Morgen gehad. Er is geen serieus proces van overleg op gang gebracht tussen initiatiefnemer en 'andere betrokkenen zoals IBB', noch over alternatieven noch over onderbouwing van de plannen.'

Buiten de initiatiefgroep en de initiatiefnemer is gesproken met acht individuele bewoners, van wie zes voorstanders en twee tegenstanders. 'Het rapport zwijgt over het proces van overleg met deze bewoners, hun rol in de procedure van oordeelsvorming en hun gewicht in het draagvlak. De draagvlaksituatie is volstrekt ongewijzigd, terwijl in de motie opgeroepen werd te streven naar maximalisering van het draagvlak in vooral Hoornaar.'

Onafhankelijk
Bureau Over Morgen heeft zich wat betreft Binnenstebuiten opgesteld als beoordelaar van het handelen van de gemeente en niet als onafhankelijk gespreksleider, waartoe de gemeenteraad in de motie had opgeroepen. 'Door de wijze waarop het handelen van IBB is beschreven en beoordeeld draagt dit rapport eerder bij tot polarisatie en onvrede dan tot constructief overleg. In de ogen van IBB worden met dit rapport de doelstellingen van de gemeenteraad niet gediend. Het rapport verdient volgens IBB geen rol  in het verdere proces. Nu geen enkel alternatief op tafel is gekomen zal IBB voortgaan op de reeds ingezette weg om zelf alternatieven te onderzoeken.'

Geurt Mouthaan
Redacteur/fotograaf van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl. Tevens betrokken bij Het Kontakt Media (Special Products).
Volg @GeurtMouthaan op twitter >
Elke donderdag het Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK