Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard

Unanieme steun voor haalbaarheidsonderzoek nieuwe school en woningen Giessen-Oudekerk

  •   501 keer gelezen

GIESSENLANDEN • 'Niets doen is geen optie'. Er komt een haalbaarheidsonderzoek naar de bouw van een nieuwe school en woningen in Giessen-Oudekerk.

Het plan voor een nieuw schoolgebouw en de bouw van (aanvankelijk werd het getal dertien genoemd, in het uiteindelijke voorstel staat geen aantal meer) woningen in de dorpskern van Giessen-Oudekerk is afkomstig van de Dorpsraad. Het aantal leerlingen van de school zit maar net boven de kritische ondergrens. Dit heeft de Dorpsraad in beweging gebracht in een poging het leerlingental weer te laten groeien. Een nieuw schoolgebouw maakt deel uit van de acties.

Gelederen sluiten
Vanuit jeugdsoos De Korf is kritisch gereageerd op de plannen. Mogelijk zou de soos moeten wijken en dat viel bij bestuur en de betrokken kerken bepaald niet in goede aarde. Uit een brief van de Dorpsraad en actiegroep Dorpsschool in Actie blijkt dat de ergste kou inmiddels uit de lucht is.

'We kijken met elkaar naar het grotere plan en dat is behoud van leefbaarheid van het dorp Giessen-Oudekerk, waarbij zoveel als mogelijk rekening gehouden wordt met ieders belang. He is nu zaak om de gelederen te sluiten en met elkaar de schouders eronder te zetten'.

Meerdere varianten
Het college vroeg de gemeenteraad donderdagavond 50.000 euro beschikbaar te stellen voor een haalbaarheidsonderzoek. Er zal gekeken worden naar de realisatie van een nieuwe schoolgebouw en nieuwe woningen, met inbegrip van een plek voor de jeugdsoos. In het onderzoek zullen meerdere varianten worden uitgewerkt.

Boost
VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, PvdA en Fractie Van der Koelen reageerden positief. "Dit zal de leefbaarheid een boost geven", zei liberaal Bram Visser.

Fractie Renes maakte daarentegen van meet af aan duidelijk niet honderd procent zeker te zijn van instemming. Volgens Esther Renes zou handhaving van de soos op de huidige locatie het eerste uitgangspunt moeten zijn. "Want een kwalitatief alternatief is er niet, dat weten we met z'n allen. En het is al zo treurig gesteld met voorzieningen voor de jeugd. Dat wat daar nu zo mooi is, zou zomaar kunnen doodbloeden. Ik ben dan ook geneigd om tegen te stemmen."

Onbegrip
Renes stuitte op een muur van onbegrip. "Niets doen is geen optie", aldus Ruud van Rijn. "Dan dreigt sluiting van de school."

"Ik begrijp de aarzeling van Renes werkelijk niet", zei Visser. "Dit is er nu een sprekend voorbeeld van dat kerngericht werken werkt. Laten we richting Giessen-Oudekerk een krachtig en unaniem signaal afgeven."

Ferry van der Koelen: "Ik snap haar niet. Ik ga er vanuit dat we een aantal varianten voorgeschoteld krijgen. Snel starten met de onderzoek."

Voordeel van de twijfel
In tweede termijn zocht Esther Renes andermaal naar een klip en klare bevestiging dat handhaving van de soos op de huidige plek één van de opties zal zijn. "Dan stem ik graag voor." Wethouder Jan de Groot wilde zover niet gaan. "Ik doe geen andere toezegging dan wat in het voorstel staat. We zoeken naar uitkomsten waar we met z'n allen blij mee kunnen zijn. Ik heb daar alle vertrouwen in."

Toen puntje bij paaltje kwam, besloot Renes het college 'het voordeel van de twijfel te geven'. En dus werd er unaniem ingestemd met het haalbaarheidsonderzoek.

Rick den Besten
Hoofdredacteur Het Kontakt Edities en (sport)redacteur/fotograaf Het Kontakt Alblasserwaard en Regio-Voetbal.
Volg @RickdenBesten op twitter >
Elke donderdag het Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK