Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
Foto: Rijkswaterstaat

Wethouder Van Middelkoop over 'Meerkerk': 'De politie is nog niet klaar met mij'

  •   2286 keer gelezen

MEERKERK • Een inrijverbod voor vrachtwagens in Meerkerk, bij een calamiteit op de A27, zál gehandhaafd worden. Dat is de stellige overtuiging van wethouder Maks van Middelkoop.

Het inrijverbod is één van de maatregelen om ervoor te zorgen dat het centrum van Meerkerk bereikbaar blijft, ook bij een calamiteit op de A27. Maandagavond besprak de Zederikse politiek het voorstel van het college.

Met name de SGP liet bij monde van Edwin Weijgertze weten twijfels te hebben over de haalbaarheid van de plannen. "Dit is een vrij lastig verhaal. Het gevoel bekruipt ons dat deze maatregelen niet echt hun doel zullen treffen. Vooral het handhaven is lastig."

Beperkt
Hij doelde daarmee op de zinsnede in het voorstel: 'De capaciteit van de politie is beperkt; vooral tijdens een calamiteit op de A27 zal de prioriteit op het hoofdwegennet liggen en niet op de Tolstraat. In overleg met de politie heeft deze aangegeven dat de handhaving hierdoor in het geding kan zijn.'

Wethouder Maks van Middelkoop reageerde fel: "Deze opstelling is te gemakkelijk. De politie is nog niet klaar met mij. Het kan niet zo zijn dat wij een verbod voor vrachtwagens instellen en dat chauffeurs dat zomaar aan hun laars kunnen lappen. Daarom, als zij nu meeluisteren: probeer het niet!"

Inrijverbod
Om het verkeer in Meerkerk bij een calamiteit op de A27 door te laten stromen wil het gemeentebestuur een algeheel vrachtwagen inrijverbod instellen op de Tolstraat tussen het Dorpsplein en de bebouwde komgrens. Daarnaast moet er een vrachtwagen inrijverbod, met uitzondering van bestemmingsverkeer, komen op de Gorinchemsestraat en Dorpsplein tussen Blommendaal en Tolstraat.

Hiermee zijn tevens de aansluitende straten verboden voor vrachtwagenverkeer: Kleine Kanaaldijk, Zederikkade, en (met uitzondering van bestemmingsverkeer) alle overige woonstraten binnen de bebouwde kom van Meerkerk. 

Verkeersregelaars
Daarnaast is het plan de doseerinstallatie op het Lakerveld dynamisch te maken, waardoor deze (naast het tijdsgebonden aan- en uit gaan) ook boven een bepaalde verkeersintensiteit aan- en uitgaat. Als laatste wil de gemeente bij een calamiteit op de A27 verkeersregelaars inschakelen, ter begeleiding van het verkeer in Meerkerk.

Het voorstel van het college komt binnenkort ter goedkeuring terug in de gemeenteraad. De partijen lieten maandag tijdens de informatievergadering al weten in te kunnen stemmen met de plannen.

Geurt Mouthaan
Redacteur/fotograaf van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl. Tevens betrokken bij Het Kontakt Media (Special Products).
Volg @GeurtMouthaan op twitter >
Elke donderdag het Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK