Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard

VVD: 'Wees zo eerlijk mogelijk over PFOA en zeg niet alleen: 'Het valt wel mee''

  •   640 keer gelezen

MOLENLANDEN • De bespreking van de gang van zaken rond PFOA in de gemeenteraadsvergadering van Giessenlanden en Molenwaard leverde woensdagavond de nodige vragen en opmerkingen op.

VVD-raadslid Bert Moret riep de colleges op om vooral duidelijk en actief te communiceren. "Het is van groot belang mensen goed op de hoogte te houden. Het wordt totnogtoe wat gebadineerd. Maar er is onrust. Ik krijg vragen als 'Waarom mogen we onze grond dan niet verplaatsen?' En er komt steeds nieuwe informatie bij, hier in Nederland en vanuit de Verenigde staten. Wees zo eerlijk mogelijk en zeg niet alleen: 'Het valt allemaal wel mee'."

Wethouder Frank Meerker greep terug op de afsluiting van de eerder gehouden informatieavond over PFOA. "Toen zei de burgemeester: 'Uw zorg is onze zorg'. En dat geldt nog steeds. We willen informatie verschaffen en mensen op de hoogte houden, maar tegelijkertijd ook geen paniekvoetbal spelen."

De gemeentelijke projectleider vulde hem aan: "Mocht er aanleiding zijn om een nieuwe informatiebijeenkomst te houden, dan zullen we dat doen. Er is zeker veel aandacht voor de communicatie hierover."

Vlees
Eric Spaans (PvdA) vroeg hem aansluitend waarom in het onderzoek van de NVWA naar zuivel, eieren, kaas en kuilgras niet ook vlees is meegenomen. "We hebben geen invloed op de onderzoeksvraag", kreeg hij als antwoord. "Maar mocht uit de resultaten blijken dat daar nog behoefte aan is, kunnen we dat nog inbrengen."

Zwartste scenario
Daarnaast wilde Spaans weten of het college zich ook voorbereid op het 'zwartste scenario'. "We hebben bijvoorbeeld bij de kwestie rond fibronil, wat waarschijnlijk een minder schadelijke stof is, gezien wat dit teweeg kan brengen. Hoe gaat u het aanpakken als de PFOA-waarden in bijvoorbeeld melk zich toch boven de risicogrenswaarden bevinden?"

Wethouder Meerkerk: "Onze verwachting is dat dat niet zo zal zijn. De melk wordt nu al om de paar dagen gemonsterd. Van de LTO begrijp ik dat er nog geen verontrustende waarden zijn gemeten. Daardoor schiet ik niet meteen in de paniekmodus. De signalen wijzen erop dat het mee zal vallen."

In de kou
Esther Renes van Fractie Renes herinnerde het Giessenlandse college eraan dat zij al vanaf 2016 vragen stelde over dit dossier. "Elke keer kreeg ik de reactie: 'Het loopt wel los, alles is onder controle.' Molenwaard is daarin actiever geweest."

Ze vervolgde: "Wethouder Jan de Groot zei na afloop van een besloten bijeenkomst tegen mij: 'We wachten eerst de uitkomsten in Molenwaard af voordat we een n ader onderzoek in Giessenlanden doen.' Zelfs toen er duidelijke aanwijzingen waren, werd er geen actie ondernomen. Laten we zelf in de spiegel kijken als gemeenteraad. Wij hebben onze inwoners in de kou laten staan."

GenX
Namens het CDA riep Ad van Rees de colleges op om bij de provinciale en landelijke politiek aan te kloppen om actie te ondernemen wat betreft het lozen van GenX door Chemours. "Daar moeten we proactief mee aan de slag, om ons een tweede debacle te besparen."

Wethouder Frank Meerkerk benadrukte dat de gemeenten aan iedere tafel waarin dit onderwerp besproken wordt aan tafel zit. "Er worden in goed overleg met de landelijke overheid en de provincie hier stappen in gezet. Ik roep u op om via uw kanalen bij de andere overheden dit ook onder de aandacht te brengen."

Verwijten
De SGP tenslotte liet bij monde van Piet de Gruijter weten tevreden te zijn over de gemeentelijke aanpak. "Er valt het college van Molenwaard niets te verwijten."

Geurt Mouthaan

Geurt Mouthaan
Redacteur/fotograaf van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl. Tevens betrokken bij Het Kontakt Media (Special Products).
Volg @GeurtMouthaan op twitter >
Elke donderdag het Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK