Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
• Burgemeester Van der Borg.
• Burgemeester Van der Borg.

Regio AV zoekt partners voor maatschappelijke projecten

  •   643 keer gelezen

ALBLASSERWAARD/VIJFHEERENLANDEN • De regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (AV) zoekt partners voor de realisatie van vijftien zogenaamde 'regionaal maatschappelijke opgaven'.

De opgaven hebben betrekking op landschapsontwikkeling, wonen, verkeersveiligheid, stedelijke kernen, zorg, waterveiligheid, bodemdaling, energietransitie, de maritieme industrie, innovatieve noord-zuid as, vrijetijdseconomie, bedrijventerrein, de arbeidsmarkt en bereikbaarheid.

Nu worden ook belangstellende nieuwe partijen uitgenodigd om deel te nemen. Voor meer informatie: www.alblasserwaardvijfheerenlanden.nl. In de regionale agenda is bij alle opgaven de contactpersoon benoemd.

De projecten zijn voortgekomen uit het programma Grenzeloos Samenwerken. Dat programma startte medio 2016 als een verkenning in de regio AV naar een passende samenwerkingsvorm in veranderende tijden en bestuurlijke vormen en -grenzen. Daarbij is steeds geredeneerd vanuit de inhoud en het schaalniveau van maatschappelijke opgaven. Bovendien zou er meer flexibiliteit en keuzevrijheid voor deelname moeten zijn.

Bestuurlijk trekker van het project Grenzeloos Samenwerken, burgemeester Van der Borg: "We moeten samenwerken om doelen te realiseren in het belang van burgers, ondernemers en instellingen in ons gebied. Voor het realiseren van de opgaven moeten we de krachten bundelen vanuit gemeenten in en rond onze regio, provincies, waterschap, maatschappelijke organisatie en het bedrijfsleven. Deze RMA is een mooie basis om hieraan te werken. Met de presentatie van het RMA-boekje doen we een oproep aan partijen om met elkaar opgaven uit te werken en de doelen te realiseren."

Bert Bons
Redactiecoördinator van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @Bertbons op twitter >
Elke donderdag het Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK