Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
Foto: Geurt Mouthaan

College: Bleskensgraaf West plek voor nieuwe woningen Bleskensgraaf

  •   1223 keer gelezen

BLESKENSGRAAF • Woningbouw in Bleskensgraaf gaat aan de westrand, langs de Zevenhovenstraat, plaatsvinden. Dat stelt het college voor aan de gemeenteraad.

Daarmee zijn de plannen voor woningbouw in het dorp langs de Graaf weer terug bij af. In oktober vorig jaar haalde de gemeenteraad van Molenwaard de plannen om woningbouwproject Bleskensgraaf West te realiseren van tafel. De reden: wethouder Frank Meerkerk zou de bewoners volgens de raad te weinig gelegenheid tot inspraak gegeven.

De gemeenteraad gaf het college destijds de opdracht mee om inwoners alsnog de gelegenheid te geven mee te denken en een voorkeur uit te spreken. Daar werd uiteindelijk enkele maanden later met één inloopbijeenkomst invulling aan gegeven. 

Discussie
Een duidelijke favoriete locatie leverde die avond niet op, zo concluderen burgemeester en wethouders in het voorstel. "De discussie over de plek voor woningbouw is ook in tweede instantie levendig gevoerd, maar zij leidde niet tot nieuwe inzichten en ook niet tot een eenduidige voorkeur.'

Wat wel naar voren kwam: er is in Bleskensgraaf een grote behoefte aan nieuwe huizen, maar niemand wil ze in zijn voor- of achtertuin. 'Zij willen die woningbouw ook het
liefst in c.q. bij hun kern, maar bij voorkeur niet in de eigen directe woonomgeving.'

Geen nieuwe inzichten
De analyse van alle mogelijke zoeklocaties buiten de bestaande dorpskom (de vier windrichtingen noord, oost, zuid en west) heeft ten opzichte van 2018 niet geleid tot nieuwe argumenten en/of inzichten. De voorkeur voor het zoekgebied woningbouw gaat uit naar 'west' (ten westen van de Zevenhovenstraat).  'Een 'negatieve' keuze, met name omdat deze windrichting als minst problematische van de vier windrichtingen wordt beschouwd.' 

Als de raad met het voorstel van het college instemt, zal zo snel mogelijk de gesprekken met de eigenaren van de gronden van een deel van Bleskensgraaf West worden hervat.  'De vervolgopgave om tot een intentieovereenkomst met grondeigenaren aan de westzijde van Bleskensgraaf te komen is nodig, voordat met een haalbaarheidsonderzoek gestart kan worden. Immers, als er geen beschikking over de grond bestaat, heeft het verrichten van onderzoek naar de haalbaarheid van een woningbouw- en/of andere ontwikkeling geen zin.'

Trapveld
Wat wel een gevolg is van de inspraak van de inwoners van Bleskensgraaf: ook een deel van het trapveld in het dorp als mogelijke locatie voor woningbouw wordt nu meegenomen. 'De invulling van de woningbehoefte van Bleskensgraaf in de nabije toekomst en de toekomstige huisvesting van de School met de Bijbel zal hierbij onderwerp van vervolgonderzoek moeten
zijn.'

Geurt Mouthaan
Redacteur/fotograaf van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl. Tevens betrokken bij Het Kontakt Media (Special Products).
Volg @GeurtMouthaan op twitter >
Elke donderdag het Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }