Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard

Meerderheid Burgerpanel: 'Huisvest ambtenaren in Hoornaar'

  •   829 keer gelezen

MOLENLANDEN • Een ruime meerderheid van het Burgerpanel van TipMolenlanden vindt dat alle ambtenaren van de gemeente op één locatie zouden moeten werken. Een meerderheid van de panelleden heeft daarbij de voorkeur voor het voormalige gemeentehuis van Hoornaar.

Dat blijkt uit de onlangs gehouden enquête, die verspreid is onder bijna 700 deelnemers en ingevuld werd door 508 mensen.

De gemeente Molenlanden is echter druk bezig met een plan voor huisvesting van de gemeentelijke binnen- en buitendienst in en bij dorpshuis De Spil in Bleskensgraaf. Vanwege de hoge kosten voor de verbouwing aldaar werd nog even overwogen om ook de variant 'gemeentehuis Hoornaar' uit te werken, maar dat vond de gemeenteraad van Molenlanden geen goed idee.

De gemeenteraad houdt vast aan de oorspronkelijke uitgangspunten: een jaarlijkse exploitatielast van 7,5 ton en een kleine 10 miljoen euro aan bouwkosten. Locatie: Bleskensgraaf. Een verbouwing van De Spil, met gedeeltelijke nieuwbouw op een kavel erachter. De buitendienst moet komen aan de Melkweg in Bleskensgraaf, met behoud van de gemeentewerf in Noordeloos en in combinatie met zeven steunpunten.

Hoornaar
Uit de enquête blijkt echter dat 36% van de respondenten voorkeur heeft voor het oude gemeentehuis in Hoornaar. In totaal 26% van de respondenten kiest voor De spil in Bleskensgraaf als centrale plek voor de ambtenaren om te werken.

Een deelnemer aan de enquête redeneerde als volgt: "Het gemeentehuis in Hoornaar is een groot gebouw wat al geschikt is voor gemeentelijke activiteiten. Verbouwing van de Spil vergt waarschijnlijk veel hogere kosten."

Het is volgens de meeste deelnemers aan de enquête hoe dan belangrijk dat alle ambtenaren op één locatie werken, omdat het dan voor hen makkelijker is om te overleggen. Degenen die het daarmee niet eens waren, vonden dat er voldoende communicatiemiddelen zoals telefoon en internet zijn om te kunnen overleggen.

Op de stelling 'De gemeente ontkomt er niet aan om een duurzaam gebouw neer te zetten' antwoordde in totaal 51% van de respondenten: (zeer) mee eens. In totaal 28% van de respondenten vond dat minder belangrijk.

De voorstanders van een duurzaam gebouw gaven als belangrijkste reden hiervoor dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft. 62% van de respondenten antwoordde: "Een duurzaam gebouw verbruikt minder energie en levert op die manier op een lange termijn bezuinigingen op."

Deelnemen
Het burgerpanel wordt geregeld geraadpleegd in de nieuwe gemeente Molenlanden en is een initiatief van Kontakt Mediapartners. Iedereen vanaf 16 jaar kan via dit panel zijn of haar mening geven over actuele thema's in de gemeente. Het Kontakt editie Alblasserwaard is hiervoor een samenwerking aangegaan met onderzoeksbureau Toponderzoek. Uitslagen van de onderzoeken kunnen anoniem verwerkt worden in nieuwsberichten en een bijdrage leveren aan de politieke en maatschappelijke discussie. Aanmelden is mogelijk op: www.TipMolenlanden.nl.

Toponderzoek
Toponderzoek heeft in 70 gemeenten in Nederland burgerpanels ingesteld. De praktijk heeft al uitgewezen dat sommige onderzoeksresultaten worden meegewogen in de politieke besluitvorming. Dat betekent dat panelleden mede hun stempel kunnen drukken op besluitvorming. En juist dat maakt deelname aan het burgerpanel interessant en leuk. De panelleden kunnen ook zelf onderwerpen aandragen waarover zij geraadpleegd willen worden.

Bert Bons
Redactiecoördinator van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @Bertbons op twitter >
Elke donderdag het Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }