• Blik op polder De Hoeken.
• Blik op polder De Hoeken. (Foto: Aangeleverd)

Enquête wijst uit: woningbouw De Hoeken blijft twistpunt

  •   578 keer gelezen

HOORNAAR • Een enquête van TipMolenlanden (Toponderzoek) en Kontakt Mediapartners onder 449 respondenten wijst uit dat 34% tegenstander is van woningbouw in polder De Hoeken in Hoornaar. 27% is voorstander en 39% weet het niet of heeft geen mening.

Het oorspronkelijke plan van ondernemer Arie de Leeuw werd niet omarmd. Met de gemeente wordt nu gesproken over aanpassing, waarna het naar verwachting terugkomt in de gemeenteraad.

Grasdaken
Sommige voorstanders geven wel aan dat eventuele woningbouw gepaard moet gaan met natuurontwikkeling en dat de bouwwijze aangepast moet worden aan het landschap. 'Bijvoorbeeld organische architectuur, natuurlijke bouwmaterialen en grasdaken'.

Tegenstanders zeggen onder meer: 'Er is genoeg andere ruimte om te bouwen, bijvoorbeeld op het bedrijfsterrein van de heer De Leeuw. Dan kan hij zijn bedrijf verplaatsen, wat hij toch al van plan is'. Ook wordt erop gewezen dat De Hoeken een eeuwenoud cultuurlandschap is.

Gooi
Reden om voorstander te zijn is vooral de behoefte aan woningen (75%). 'We kunnen nu eenmaal niet elk weiland open houden'. De tegenstanders vinden De Hoeken niet geschikt voor woningbouw (56%). Ook worden andere redenen aangevoerd, zoals dat niet wordt voldaan aan voorwaarden als klimaatneutraal, ecologisch en kleinschalig bouwen en dat er in Hoornaar en Hoogblokland nog voldoende inbreilocaties voorhanden zijn.

Eén van de responderen meldt: 'Het lijkt wel de nieuwste trend te worden binnen de gemeente om iedere vrije strook grond in het lint of elders in de polder te benutten voor luxueuze woningen. We worden een tweede Gooi of Wassenaar. Dit is niet wat de autochtone Molenlander wil voor zijn/haar gemeente'.

Geen doekje voor het bloeden
'Natuur, landschap en woningen aan hand in hand'. 41% van de respondenten is het hier (zeer) mee eens, 32% (zeer) mee oneens. Eén van de reacties: 'Natuurontwikkeling mag geen doekje voor het bloeden zijn, maar moet bepalend zijn voor de wijze waarop gebouwd wordt. Afspraken over het natuurbeheer moeten geregeld zijn voordat beslissingen over de bouw genomen worden. Zonder dit soort afspraken geen woningbouw'.

'Laat de polder de polder, laat de natuur met rust', wordt in de enquête vaak opgemerkt. Een tegengeluid: 'Ik heb geen persoonlijk belang bij het plan, maar ik vind het heel bijzonder dat mensen die ooit zelf buiten de bebouwde kom een huis hebben laten bouwen nu tegenstander zijn. Hun perceel was vroeger ook natuurgebied. Dat wordt voor het gemak vergeten. Verder vind ik het een mooie kans voor Hoornaar om te groeien. Past beter in het plaatje dan zo'n blokkendoos midden in het dorp...

Link naar de volledige rapportage: www.tipmolenlanden.nl/download/63927

Link naar alle onderzoeksresultaten: http://tipmolenlanden.nl/onderzoeksresultaten-tip/onderzoeksresultaten-tipmolenlandennl-20182019/s/740

Klik hier om ook lid te worden van het Burgerpanel Tip Molenlanden

Geurt Mouthaan
Redacteur/fotograaf van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl. Tevens betrokken bij Het Kontakt Media (Special Products).
Volg @GeurtMouthaan op twitter >
Elke donderdag het Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }