Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
• De locatie waar de kleine camping zou moeten komen.
• De locatie waar de kleine camping zou moeten komen. (Foto: Geurt Mouthaan )

Plan voor kleine camping aan de Meulenbroek in Bleskensgraaf

  •   1216 keer gelezen

MOLENLANDEN • De gemeenteraad van Molenlanden gaat zich binnenkort buigen over de vestiging van een kleinschalige camping, trekkershutten, een theetuin en bijbehorende voorzieningen nabij de Meulenbroek 4 en 5 in Bleskensgraaf.

De gemeenteraad moet het bestemmingsplan op die locatie wijzigen. De voorbereidingen daarvoor zijn al in 2015 gestart, maar omdat er toen veel bezwaren binnen gekomen zijn, moest het plan op diverse punten aangepast worden. Dat is inmiddels gebeurd.

Van de provincie heeft de gemeente Molenlanden op voorhand al een reactie ontvangen op de mogelijke bestemmingsplanwijziging. De provincie is bang dat de recreatiewoningen die daar gebouwd zullen gaan worden, geleidelijk aan voor permanente bewoning in gebruik genomen zullen worden.

Om deze vrees weg te nemen, heeft de gemeente in overleg met de initiatiefnemer een aantal wijzigingen aangebracht. Mogelijk misverstanden over het gebruik van de recreatievoorzieningen worden daardoor weggenomen en juridisch onmogelijk gemaakt. Ook zijn de twee oorspronkelijk geplande recreatiewoningen geschrapt uit het plan.

Het ontwerp bestemmingsplan wordt nu ter inzage gelegd en voorgelegd aan Waterschap Rivierenland en de provincie Zuid-Holland. Wanneer er bezwaren worden ingediend, worden deze voorgelegd aan de gemeenteraad van Molenlanden tijdens de behandeling van de bestemmingsplanwijziging.

Bert Bons
Redactiecoördinator van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @Bertbons op twitter >
Elke donderdag het Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }