Foto: 123rf.com

Gorinchem en Molenlanden starten energietransitie

  •   815 keer gelezen

MOLENLANDEN • Maandagavond 21 januari vindt de officiële start plaats van de energietransitie in de regio Gorinchem en Molenlanden. Een eerste project gaat plaatsvinden in Gorinchem.

Diederik Samsom, leider van de klimaattafel Gebouwde Omgeving, is daarbij. Bovendien wordt die avond een hele concrete eerste stap gezet met de ondertekening van de 'Intentieverklaring Gildenwijk op duurzame warmte'.

Van het aardgas af
Gorinchem en Molenlanden vormen een Regionale Energie Strategie (RES)-regio. De gemeenten zoeken in samenwerking met de provincie en andere partijen in de regio naar oplossingen om de energietransitie hier te versnellen. Dat geldt voor zowel bedrijven, inwoners als maatschappelijke organisaties, die dan ook allemaal aanwezig zullen zijn. Diederik Samsom geeft als leider van één van de klimaattafels een inleiding. Hij heeft veel landelijke kennis om te delen en geeft daarmee het debat over de overgang van fossiele naar hernieuwbare energievormen een extra impuls.

Wethouder Teunis Jacob Slob: "De energietransitie stelt ons in de komende decennia voor stevige uitdagingen om in onze regio voldoende duurzame energie op te wekken. Hiervoor moeten we niet alleen geschikte locaties vinden die passen bij ons gebied. We zullen ook creatief moeten zijn en samen met onze inwoners moeten optrekken. Al met al een dynamisch proces. De Regionale Energiestrategie, die we samen met de gemeente Gorinchem gaan opstellen, gaat ons hierbij helpen."

Warmtenet Gildenwijk
Een alternatieve energievorm kan bijvoorbeeld geleverd worden door het aanleggen van een warmtenet. Die mogelijkheid wil Gorinchem onderzoeken voor de Gildenwijk. De gemeente, woningcorporatie, provincie, energieleverancier, netbeheerder en waterschap lokaal gezamenlijk een duurzame energielevering in de wijk onderzoeken. Waterschap Riviereland ondersteunt dit initiatief door het delen van informatie en kennis, die van belang zijn voor het slagen van het project. Er worden verschillende duurzame warmtebronnen onderzocht, zoals aardwarmte, restwarmte van bedrijven en energie uit oppervlaktewater.

Leider van de klimaattafel Gebouwde Omgeving Diederik Samsom: "Duurzame warmtenetten zijn een van belangrijkste pijlers onder de energietransitie. Initiatieven zoals in de Gildenwijk hebben we dus hard nodig; ik hoop van harte dat de intentieverklaring van nu, straks uitmondt in de concrete aanleg van een warmtenet"

Samen met bewoners
Naast het milieu houden de partijen ook rekening met de portemonnee van de inwoners. Uitgangspunt is dat de energierekening in ieder geval niet hoger wordt. Maar een warmtenet zal er (samen met andere energievriendelijke maatregelen) waarschijnlijk voor zorgen dat de energielasten dalen. De vier partijen gaan met elkaar onderzoeken op welke wijze het vervangen van aardgas het beste kan gebeuren. Bij de plannen wordt een klankbordgroep van bewoners betrokken. De resultaten van de studie in de Gildenwijk worden voor de zomer 2019 verwacht. Voordat bewoners echt hun energie via het warmtenet zouden kunnen betrekken is het waarschijnlijk 2025.

Wethouder Eelke Kraaijeveld: "We zetten grote stappen op het gebied van de energietransitie. Daar is al veel over gesproken en wordt nog veel over besloten. Het leek tot nu toe ver weg. Maar bewoners en bedrijven gaan op korte termijn ook al iets merken. Als eerste in de Gildenwijk. Daarna gaan we wijk voor wijk onderzoeken hoe we het beste van het gas af kunnen."

Bert Bons
Redactiecoördinator van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @Bertbons op twitter >
Elke donderdag het Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }