• De rode pijlen geven aan waar de woningen zouden moeten komen.
• De rode pijlen geven aan waar de woningen zouden moeten komen.

Bureau Over Morgen: inhoudelijke discussie plan De Hoeken met Initiatiefgroep Binnenstebuiten niet mogelijk

  •   1314 keer gelezen

HOORNAAR • Met Initiatiefgroep Binnenstebuiten is het niet mogelijk een inhoudelijke discussie over plan De Hoeken in Hoornaar te voeren. Tot die harde conclusie komt Bureau Over Morgen. Daarnaast stelt het bureau dat plan De Hoeken 'zorgvuldig rekening houdt met de omgeving'. Een conclusie die wethouder Jan de Groot namens de gemeente Giessenlanden onderschrijft.

'De indruk bestaat dat Binnenstebuiten de ander, of dat nu de gemeente, een bewoner of een derde is, per definitie niet serieus neemt', zo schrijft het bureau in een vandaag naar buiten gekomen rapport. 'Zij speelt het spel op de persoon en niet op de bal (de inhoud), waardoor de emoties worden aangewakkerd. Op deze wijze kan een inhoudelijke discussie niet gevoerd worden. (..) De vraag om maximaal draagvlak te verwerven is gestrand op de weigering van Binnenstebuiten om mee te denken met het voorliggende initiatief.'

Verzet
Bureau Over Morgen werd door het gemeentebestuur ingeschakeld om Arie de Leeuw uit Hoornaar, initiatiefnemer van plan De Hoeken, en Initiatiefgroep Binnenstebuiten, die zich verzet tegen de bouw van twaalf woningen aan de rand van Hoornaar, samen aan tafel te krijgen.

Al snel bleek volgens het bureau dat de groep niet van zins was om het gesprek aan te gaan. 'Zij wijzen het doel van de gesprekken om te komen tot een aanvaardbare oplossing van de hand. Ze willen niet in gezamenlijkheid met de andere betrokkenen over het plan praten en informatie uitwisselen. (...) Alles wat van hun eigen opvatting afwijkt, wordt in negatieve en neerbuigende bewoordingen afgedaan.'

Dialoog
De opdracht om de twee partijen nader tot elkaar te brengen is dus op niets uitgelopen. Bureau Over Morgen wijt dat alleen aan Binnenstebuiten; 'Uitnodigingen van initiatiefnemer Arie de Leeuw om te overleggen over het plan zijn van de hand gewezen. (..) Uit houding en gedrag blijkt dat Binnenstebuiten niet wil deelnemen aan de dialoog met de initiatiefnemer.'

Omgevingsvisie
Bureau Over Morgen heeft daarnaast plan De Hoeken getoetst aan de uitgangspunten van de gemeente Giessenlanden bij dergelijke projecten. Op alle vlakken concludeert het bureau dat het plan hieraan voldoet. Zo stelt Over Morgen over de betwiste woningbouw in het groene gebied: 'Al sinds 2008 (Structuurvisie) staat deze locatie aangegeven als mogelijkheid om te bebouwen. De kaders zoals aangeven in de Omgevingsvisie maken het initiatief mogelijk.'

Ook wordt verwezen naar de positieve duw in de rug voor de woningmarkt. 'De kopers van de twaalf woningen laten woningen achter voor het lage, midden en hogere segment. Er is behoefte aan woningen voor starters en senioren, zodat dit aansluit bij de woningbehoefte.'

Reactie
Initiatiefgroep Binnenstebuiten laat via Twitter weten eerst het rapport te willen bespreken in het bestuur. 'Wij gaan dit rapport morgenavond (woensdagavond, red.) bespreken. Daarna volgt een reactie.'

Wethouder
Wethouder Jan de Groot laat in een reactie weten: "Wij onderschrijven de conclusies van het rapport dat het initiatief zorgvuldig rekening houdt met de omgeving. Een initiatief waarin wonen en natuur zo worden gecombineerd, dat een weidelandschap van achttien hectare blijft behouden en verder ontwikkeld wordt tot natuurgebied, met behulp van een landschappelijke inpassing van twaalf woningen. Het is nu aan de gemeenteraad om te bepalen hoe verder."

Geurt Mouthaan
Redacteur/fotograaf van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl. Tevens betrokken bij Het Kontakt Media (Special Products).
Volg @GeurtMouthaan op twitter >
Elke donderdag het Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }