Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard

Alle bezwaren tegen UMTS-zendmast in Bleskensgraaf ongegrond verklaard

  •   keer gelezen

BLESKENSGRAAF •Alle bezwaren tegen de plaatsing van een UMTS-zendmast achter dorpshuis De Spil in Bleskensgraaf zijn onlangs door de commissie bezwaarschriften ongegrond verklaard. Dit tot teleurstelling van de actiegroep die zich verzet tegen de komst van deze zendmast. 'In een gesprek met de wethouder hebben we aangegeven dat bij dit besluit er veel aandacht was voor de juridische kant, maar dat het landschappelijk aspect nauwelijks heeft meegewogen.Ook zijn de inwoners min of meer buitenspel gezet, doordat de informatie hen bereikte nadat de vergunning voor plaatsing was verleend aan Vodafone.' Ongegrond In totaal kwamen er bij de actiegroep - bestaande uit Egbert Hamerpagt, Jan Smak, Wim Lammers en Rien Brandwijk - 323 bezwaarschriften binnen. De bezwaren werden echter door de bezwarencommissie allen ongegrond verklaard. De redenen: • De commissie acht de afstand tot de geplande veertig meter hoge zendmast zodanig groot, dat ondanks aanzienlijke hoogte en de ruimtelijke uitstraling van de mast, niet kan worden geoordeeld dat de belangen van deze bezwaarden rechtstreeks bij het bestreden besluit zijn betrokken. • Gezondheid. Bezwaarden gaven aan dat de mast te dicht bij woningen en openbare plaatsen met ouderen en jongeren, zoals basisschool en een bejaardenhuis, is gepland. De commissie stelt dat er voldoende onderzoeksresultaten beschikbaar zijn over elektromagnetische straling, maar deze resultaten geven geen aanleiding dat zendmasten niet bij woningen etc. kunnen worden geplaatst. • Ook de beleidsmatige aanpak van gemeente Molenwaard in deze zaak wordt als afdoende gekwalificeerd. Afweging De actiegroep heeft het Molenwaardse college gevraagd in de uiteindelijke afweging de verontrusting van de 323 indieners van de bezwaarschriften mee te nemen. In januari volgt bericht van burgemeester en wethouders of er al dan niet andere inzichten zijn ontstaan over de plaatsing van de zendmast.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten