Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard

Molenwaard tweede in top 10 Digitale Volwassenheid

  •   keer gelezen

MOLENWAARD • De gemeente Molenwaard is door Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (KING) op een tweede plaats gezet in de top 10 van Digitale Volwassenheid bij gemeenten.


Molenwaard moet alleen Den Haag voor zich dulden. Deze gemeente behaalde een percentage van 87. Molenwaard bleef steken op 86 procent. Leiden werd derde met 83 procent en regiogemeente Dordrecht werd zevende met 80 procent.

In alle gemeenten zijn 55 producten onderzocht;  31 voor burgers en 24 voor ondernemers.

De variatie in de digitale volwassenheid tussen gemeenten is groot. Er zijn gemeenten die hoger dan 80 procent scoren, terwijl er ook gemeenten zijn die lager dan 20 procent scoren.

Knappe prestatie
Over het algemeen scoren gemeenten met meer inwoners hoger dan kleinere gemeenten. De tweede plek van Molenwaard is daarom knap. Molenwaard is met 28.933 inwoners relatief klein ten opzichte van de winnaar 's-Gravenhage (514.861 inwoners) en Leiden, dat op de derde plaats is geëindigd. Leiden telt 121.562 inwoners. In de top 10 van digitaal volwassen gemeenten is Molenwaard de op één na kleinste gemeente.

Vorig jaar werd Molenwaard nog derde achter Den Haag en Rotterdam. Laatstgenoemde plaats is nu gezakt naar de vijfde positie.

Ook op provincieniveua is gekeken naar de digitale volwassenheid van de overheid. Hier won de provincie Zuid-Holland.

Stap vooruit
De tweede plaats betekent dat gemeente Molenwaard weer een zichtbare stap vooruit heeft gezet in het verbeteren van de digitale dienstverlening. Gemeente Molenwaard staat niet stil en deze tweede plaats betekent vooral een bevestiging van de goede weg als ook  een aanmoediging om verder te gaan. De gemeente wil zoveel mogelijk zaken digitaal aanbieden daar waar dat kan. De combinatie van digitale dienstverlening en maatwerk en persoonlijke benadering wanneer nodig vormen twee belangrijke principes van de Molenwaardse aanpak: Molenwaard Nabij.

Reactie burgemeester
Burgemeester Dirk van der Borg: "We zijn natuurlijk heel trots op deze uitslag. Al is digitalisering geen doel op zich. We willen het contact zowel digitaal als persoonlijk zo goed mogelijk laten aansluiten op de wensen van onze inwoners, bedrijven en instellingen. Digitalisering maakt daar deel van uit."

Molenwaard is sinds 15 oktober 2014 een gemeente zonder gemeentehuis met veel digitale dienstverlening. De visie daarachter is het verbeteren van de dienstverlening, digitaal en persoonlijk. Om dichterbij de inwoners te werken. Schaalverkleining na de fusie in 2013 in plaats van schaalvergroting. Een gemeente die aan de ene kant veel digitale producten aanbiedt voor het gemak van inwoners, maar ook samen met inwoners aan de keukentafel zit en inwoners opzoekt om vernieuwing mogelijk te maken en beleid vorm te geven.

Achtergrond onderzoek
Om een beeld te krijgen hoe het staat met de digitale dienstverlening van de overheid, heeft Deloitte een onderzoek uitgevoerd naar de digitale volwassenheid van de meest gebruikte producten voor burgers en bedrijven bij de medeoverheden. Daarbij is per organisatie en per overheidsproduct vastgelegd of het mogelijk is het product digitaal aan te vragen en wat de volwassenheid is van het (digitale) product. Molenwaard scoorde in 2014 met 83,2%, dit jaar scoorde Molenwaard 86% van de onderzochte digitale producten (waaronder bijvoorbeeld geboorteaangifte en meldingen openbare ruimte) De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Economische Zaken (EZ) hebben opdracht gegeven tot het onderzoek.

In het regeerakkoord is als belangrijke doelstelling opgenomen dat de dienstverlening door de overheid beter moet. Burgers en bedrijven kunnen uiterlijk in 2017 digitaal zaken met de overheid. In het overheidsbrede Programma Digitaal 2017, werken het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken nauw samen met de andere overheidsorganisaties, om deze doelstelling van het Kabinet te realiseren.

Om een beeld te krijgen hoe het staat met de digitale dienstverlening, is Deloitte gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de digitale volwassenheid van de meest gebruikte producten voor burgers en bedrijven bij de medeoverheden. Daarbij is per organisatie en per overheidsproduct vastgelegd of het mogelijk is het product digitaal aan te vragen en wat de volwassenheid is van het(digitale) product.

Bert Bons
Redactiecoördinator van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @Bertbons op twitter >
Elke donderdag het nieuws uit Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier