Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
Foto: Waterschap Rivierenland

Alblasserwaard en Vijfheerenlanden: bermen maaien in fases

  •   keer gelezen

REGIO • In mei en juni maait Waterschap Rivierenland in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden de bermen van wegen buiten de bebouwde kom, voor de verkeersveiligheid. Nieuw is dat het waterschap gaat maaien in fases, voor de soortenrijkdom.

Vegetatie wordt vaker gespaard. Het waterschap roept op om bijzondere soorten te melden en om niet zelf te gaan maaien.

Voorafgaand aan het maaien bekijkt het waterschap welke beschermde soorten bij het maaien moeten worden ontzien. Wie bermen kent met beschermde of bijzondere flora en fauna in de wegbermen, dan hoort het waterschap dat graag.

Eerst worden kruisingen en zichthoeken gemaaid, aansluitend ook de rest van de wegberm. In september wordt er opnieuw gemaaid. Waar de verkeersveiligheid het toestaat, maait het waterschap voortaan anders: in fases, men laat vaker vegetatie staan en men ruimt vaker het maaisel op. Bermen die sterk verruigd zijn, maait het waterschap intensiever om ruimte te bieden voor meer soorten.

Meer vegetatie blijft staan
Langs polderwegen wordt voortaan de bermen om beurten gemaaid: eerste de ene zijde, na enkele weken de andere. Het geeft flora en fauna de kans om een plek te vinden. Het kan even wennen zijn. Het waterschap roept op om de gespaarde vegetatie niet zelf te gaan maaien. Dat is ongewenst voor de natuur en voor de verkeersveiligheid. Waar het niet lukt om beurtelings te maaien, spaart men vegetatie in de berm: bijvoorbeeld rondom bomen, slootkanten, beplanting. Ook hier roept het waterschap op om niet zelf te gaan maaien.

Opruimen maaisel
Maaisel wordt binnen een week opgeruimd. Waar de ruimte beperkt is, wordt het opgezogen. Opruimen van het maaisel helpt bij een goede ontwikkeling van de vegetatie en verstevigt de grasmat. Blijft maaisel liggen, dan verruigt de berm met bijvoorbeeld brandnetel of distel.

Natuurvriendelijk bermbeheer
Het waterschap is mede ondertekenaar van het beheerconvenant van Blauwzaam, gericht op meer biodiversiteit en aantrekkelijkheid van de regio door duurzaam ecologisch groenbeheer van het Prachtlint. We beheren in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden buiten de bebouwde kom zo’n 600 kilometer aan wegen, inclusief fietspaden en picknickbanken.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten