Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
<p>&bull; De panden van Buena Vista (rechts) en Windkracht 4 in Kinderdijk. De linkse zal verdwijnen.</p>

• De panden van Buena Vista (rechts) en Windkracht 4 in Kinderdijk. De linkse zal verdwijnen.

(Foto: Bert Bons)

Raad Molenlanden stemt toch in met plannen entree Kinderdijk

  •   keer gelezen

MOLENLANDEN/KINDERDIJK • Duidelijkheid over rol van het draagkrachtonderzoek, duidelijkheid over de balans tussen de leefbaarheid van het dorp en toerisme en duidelijkheid dat de plannen voor de nieuwe entree van Kinderdijk de hoofdlijnen zijn van een visie en niet vaststaan in beton, zorgde ervoor dat de gemeenteraad van Molenlanden dinsdagavond toch in kon stemmen met het stedenbouwkundigplan van het entreegebied van Kinderdijk.

Met name de raadsinformatiebrief en de beantwoording van de vragen zorgden voor de omslag in de gemeenteraad: de gemeente had haar huiswerk gedaan en dat werd gewaardeerd.

Proces beter gemaakt
“De zes insprekers (tijdens de commissievergadering begin april, red.) zijn niet voor niets dominant in het debat geweest”, stelt Berend Buddingh’ van Doe Mee! Molenlanden. “Ik ben er na de raadsinformatiebrief van overtuigd dat zij het proces beter hebben gemaakt. Inwoners die de moeite nemen om in te spreken en naar Hoornaar te komen, doen dit niet voor niets: die maken zich zorgen en willen dit bij de volksvertegenwoordiging neerleggen.”

In maart presenteerde de gemeente hoe de nieuwe entree van het molengebied er uit moet gaan zien: veiliger, groener en overzichtelijker. Zo kan er in de toekomst niet meer geparkeerd worden, gaat de steiger voor de waterbus uitgebreid worden en komen er aparte routes voor fietsers en wandelaars. In de commissievergadering van begin april spraken inwoners, ondernemers, molenbewoners en andere betrokkenen rondom Kinderdijk hun zorgen uit over onder meer de samenhang tussen het dorpsleven en het toerisme.

Draagvlak
“De brief is duidelijk over de dilemma’s: dat er nog diverse knopen doorgehakt moet worden en dat er met elkaar gezocht wordt naar het beste resultaat”, waardeert ook VVD’er Bert Snoek de toelichting van de plannen. “Maar het maakt ook duidelijk dat het niet zal lukken om alle partijen honderd procent tevreden te stellen.”

Door de uitgebreide beantwoording van de vragen en zorgen die tijdens de commissievergadering gesteld en geuit werden, heeft de ChristenUnie er vertrouwen in dat de gemeente daarin “de nodige zorgvuldigheid hanteert”, zegt fractievoorzitter Harry Stam. “Zo kan het draagvlak verder vergroot worden en is er nog meer gezamenlijke grond voor het vervolg.”

Geen spookdorp
Bovendien stelt de gemeente Molenlanden in de brief zwart op wit dat Kinderdijk geen spookdorp is en niet gaat worden. “Dat is natuurlijk niet de bedoeling: wij vinden, met de dorpsbewoners en de SWEK, juist dat het dorp ook moet kunnen profiteren van het toerisme. Kinderdijk is, mede door het toerisme, geen spookdorp en moet dat ook niet worden.”

Ook zorgen de acties die wethouder Arco Bikker heeft genomen om de bewoners van de panden achter Buenavista beter te begeleiden voor vertrouwen. De woonbestemming van deze huizen gaan vervallen en de bewoners misten onder andere communicatie en begeleiding vanuit de gemeente tijdens dit proces.

“Onteigenen is noot fijn”, stelt Berend Buddingh’ van Doe Mee! Molenlanden. “De beantwoording die we ook schriftelijk hebben ontvangen stellen ons gerust dat u het serieus neemt.” De bewoners kunnen op kosten van de gemeente een rentmeester inschakelen, ook heeft Bikker iemand bereid gevonden die, als de families daarmee instemmen, als onafhankelijke vertrouwenspersoon wil fungeren. 

Vertrouwen in de wethouder is goed, maar controle is beter voor SGP-raadslid Bas de Groot: “De vertrouwenspersoon is een goede stap, maar ik wil wel op de hoogte gehouden worden van het proces met de bewoners.”

Kaders
De gemeenteraad was nog benieuwd naar de kosten van dit plan voor de gemeente. Het totale kostenplaatje is bekend: ongeveer 20 miljoen euro. Maar dat kan en wil de gemeente Molenlanden niet volledig zelf betalen. Maar hoeveel de gemeente gaat bijdragen, en welke bijdrage er van anderen wordt verwacht en welke partijen dat zijn, dat is nog niet bekend en dat baart Jan Arie Koorevaar van het CDA grote zorgen. “De kost gaat natuurlijk voor de baat uit, maar nu gaan we boodschappen doen zonder te weten wat er in de portemonnee zit.”

Hij is niet de enige met die zorg, samen de ChristenUnie en de SGP zorgt het CDA er met een amendement voor dat er ook is vastgelegd dat het gemeentebestuur komt met een plan voordat de financieringsstrategie volledig wordt uitgewerkt. Dit financieringskader wordt eind 2022 of begin 2023 in de gemeenteraad besproken.

Tot slot drukken de partijen de wethouder op het hart te blijven communiceren. “Wees een gewaarschuwd man”, zei Buddingh’ van Doe Mee Molenlanden. “Kijk altijd achterom of de inwoners van de Kinderdijk nog volgen.” Koorevaar van het CDA haakte hierop aan: “En kijk niet alleen achterom, maar ook vooruit (met een uitgewerkt financieringskader, red.)!”

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten