Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
Foto: Geurt Mouthaan

Provincie denkt na over aanpassingen kruising N214 en Wijngaardsesteeg

  •   keer gelezen

WIJNGAARDEN • Om de veiligheid voor overstekende fietsers te verbeteren, kijkt de provincie Zuid-Holland naar mogelijke aanpassingen aan de kruising van de provincialeweg N214 met de Wijngaardsesteeg in Wijngaarden.

Dat meldt het provinciebestuur. ‘Komend jaar staat grootschalig onderhoud gepland aan de N214. Waar nodig en indien mogelijk worden tegelijkertijd verbetermaatregelen uitgevoerd. In dat kader wordt er ook gekeken naar de kruising N214-Wijngaardsesteeg.’ 

Via diverse kanalen kreeg de provincie signalen binnen dat er zorgen zijn over de oversteek voor de fietsers. ‘Deze wordt als onveilig ervaren. Gezamenlijk met de gemeente Molenlanden bekijken we mogelijkheden om met kleine infrastructurele aanpassingen de oversteekbaarheid voor de fietsers te verbeteren en daarmee ook de verkeersveiligheid op deze kruising.’

Mogelijke oplossingen
Knopen zijn er nog niet doorgehakt. Op dit moment houdt de provincie meerdere mogelijke oplossingen tegen het licht. ‘We bespreken deze varianten met betrokken partijen, zoals de klankbordgroepen Wijngaarden en Bleskensgraaf, betrokken wegbeheerders, hulpdiensten en landbouworganisaties.’

‘Mede met de input vanuit die overleggen zullen we als provincie zijnde een weloverwogen keuze maken of we aanpassingen zullen doen aan deze kruising, en zo ja, welke. Op dit moment zijn nog niet alle partijen gehoord.’

Geurt Mouthaan
Redacteur/fotograaf van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl. Tevens betrokken bij Het Kontakt Media (Special Products).
Volg @GeurtMouthaan op twitter >
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten