Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
Foto: Geurt Mouthaan

Raad Molenlanden blijft worstelen met bestuur Kinderdijk

  •   keer gelezen

MOLENLANDEN • De gemeenteraad van Molenlanden heeft zich andermaal gebogen over het bestuur van Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK).


Het Bestuurlijk Platform Kinderdijk vergadert op 9 december over de governance (bestuur). Op basis van die bespreking stelt de bestuurder van de SWEK een eerste conceptversie van een bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst (SOK) op.

Aan de gemeenteraad werd door het college gevraagd opvattingen te geven over de doorontwikkeling van de governance en aan te geven aan welke punten bij het opstellen van de samenwerkingsoverkomst extra aandacht besteed moet worden. De commissie Wonen, Werken & Verkeer sprak dinsdagavond opiniërend over het onderwerp.

Berend Buddingh (Doe Mee) pleitte voor meer inzicht in de financiële huishouding van de SWEK: ‘’Doe Mee hoeft echt geen begroting goed te keuren, maar we zijn wel benieuwd naar de kaders en uitgangspunten daarvoor. We willen niet tekenen, zeker niet bij een kruisje, maar met transparant handelen kunnen we komen tot meer vertrouwen. Dat is nodig en dat moet komen van het SWEK.’’

Tijdens de vergadering werd meermaals gerefereerd aan de reactie van SWEK-directeur Peter-Jan van Steenbergen op het rapport van adviesbureau JBR. Waar CDA-raadslid Jan Arie Koorevaar het een ‘schoonheidsfoutje’ noemde, sprak Jan Lock (SGP) hardere woorden: ‘’Het is wat mij betreft het maatschappelijk faillissement van de SWEK. Als je je maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het Werelderfgoed Kinderdijk zo versmalt, kan ik dat helaas geen schoonheidsfoutje noemen.’’

Communicatie
Bert Moret (VVD) gaf aan dat het niet alleen maar kommer en kwel is met de stichting: ‘’SWEK heeft in onze ogen toch ook wel een aantal dingen goed gedaan en geprobeerd om de zaken verder te brengen. Helaas is het op het punt van communicatie vaak misgegaan. Als gevolg daarvan zijn we alsmaar aan het proberen om allerlei vormen te vinden om de zaak in goede banen te leiden.’’

Mogelijk dienen een aantal partijen tijdens de raadsvergadering op 21 december een motie vreemd aan de orde van de dag in (een motie over een niet-geagendeerd onderwerp), als sturing voor debat in de toekomst.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier