Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
Foto: Waterschap Rivierenland

Tarieven Waterschap Rivierenland stijgen tussen 2,2% en 4,3%

  •   keer gelezen

REGIO • Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland heeft op vrijdag 26 november de begroting voor het komende jaar vastgesteld.


In de begroting staat wat het waterschap in 2022 gaat doen, wat zij voor de uitvoering van haar taken gaat uitgeven en welke inkomsten er zijn. Gezinnen met een eigen woning van € 250.000 betalen volgend jaar € 396 aan waterschapsbelasting. Voor gezinnen in een huurwoning ligt de waterschapsbelasting lager, zij betalen volgend jaar € 296. Met de opbrengst van de waterschapsbelasting voert het waterschap een aantal vitale taken uit om het rivierengebied veilig en leefbaar te houden. Het waterschap zorgt voor veilige dijken, voldoende schoon grond- en oppervlaktewater en de zuivering van afvalwater.

Afhankelijk van het type huishouden nemen de waterschapslasten in 2022 toe tussen de 2,2% en de 4,3% ten opzichte van 2021. De stijging is naast de prijs- en loonontwikkeling een rechtstreeks gevolg van de maatregelen die Waterschap Rivierenland neemt ter bescherming tegen overstromingen en het zorgen voor voldoende en schoon water in het rivierengebied en de toegroei naar een kostendekkende belastingopbrengst.

Het beheergebied van Waterschap Rivierenland strekt zich uit over een deel van de provincies Gelderland, Noord-Brabant, Zuid-Holland en Utrecht. De taken die het waterschap uitvoert zijn in de diverse provincies niet helemaal gelijk. Zo zorgt het waterschap in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden ook voor de polderwegen buiten de bebouwde kom. Daardoor verschillen de waterschapstarieven in Zuid-Holland en Utrecht van de rest van het gebied.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier