Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
Foto:

Raad Molenlanden wil meer inzicht in financiële gevolgen beleidsplan Veiligheidsregio

  •   keer gelezen

MOLENLANDEN • De gemeenteraad van Molenlanden wil bij huidige en toekomstige beleidsplannen van de Veiligheidsregio beter worden geïnformeerd over de financiële gevolgen. Dat is de conclusie na de besluitvormende raadsvergadering van dinsdagavond.


De raad had een schriftelijke reactie opgesteld met betrekking tot het ontwerp beleidsplan 2022-2025 van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ). Het beleidsplan wordt eens in de vier jaar vastgesteld en geeft richting aan de koers van de Veiligheidsregio voor de komende vier jaren.

Beleidsplan
Het beleidsplan is gebaseerd op de ontwikkelingen, de maatschappelijke opgaven en het specifieke risicobeeld van de regio. Het geeft aan welke uitdagingen de VRZHZ de komende periode te wachten staat, hoe deze het hoofd worden geboden en waar de focus op ligt.

Amendement
ChristenUnie, VVD, Doe Mee, SGP en Progressief Molenlanden gaven met een amendement aan meer informatie te willen over de financiële gevolgen van het beleidsplan, omdat het voor de gemeenteraad wenselijk is om de financiële gevolgen van beleidskeuzes in kaart te brengen. Dit met oog op het stellen van prioriteiten voor de komende jaren en de daarvoor beschikbare financiële middelen.

Het amendement werd unaniem aangenomen. De raad komt daarom met de volgende reactie: ‘’Op inhoud kunnen wij ons vinden in het voorliggende ontwerp beleidsplan. Wel vragen wij aandacht voor het ontbreken van inzicht (financiële paragraaf) in de financiële gevolgen van het beleidsplan. Het nieuwe beleidsplan mag geen financieel nadeel hebben op de begroting en hiermee op de gemeentelijke bijdrage.’’

Ook wordt de veiligheidsregio verzocht bij toekomstige beleidsplannen een financiële paragraaf toe te voegen.

Stevigheid
Wilma de Moel (Doe Mee) voegde in de vergadering toe: ‘’Ik vind dat wij als raad in dit amendement heel lief zijn. We vragen het aan de veiligheidsregio en het gaat om wenselijkheid. Eigenlijk zou Doe Mee dat wat daadkrachtiger willen zetten, want de oorsprong van dit amendement ligt in het feit dat de veiligheidsregio in onze ogen het huiswerk nog niet helemaal af heeft. Er zitten nog wat open eindjes aan wat betreft de financiën.’’

Burgemeester Theo Segers, die portefeuillehouder is op het onderwerp, herkende zich in het amendement en gaf aan dit mee te nemen. Ook onderschreef hij de woorden van Wilma de Moel: ‘’Ik zou het wel met stevigheid zeggen. Ik zal niet met de vuist op tafel slaan, maar ik kan wel zeggen dat als een unanieme raad mij dit meegeeft, ik dat stevig zal verwoorden.’’

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier