Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
• De werkzaamheden aan de Molenkade in Groot-Ammers.
• De werkzaamheden aan de Molenkade in Groot-Ammers. (Foto: Cees van der Wal)

Feestelijke afronding kadeversterking Molenkade in Groot-Ammers

  •   keer gelezen

GROOT-AMMERS • Waterschap Rivierenland viert op donderdagmiddag 23 september de afronding van het project kadeversterking Molenkade in Groot-Ammers.


De afgelopen jaren is de regionale waterkering (boezemkade) over een lengte van 2,2 km versterkt. Gedeputeerde Berend Potjer van de provincie Zuid-Holland zal de symbolische opleveringshandeling verrichten vanaf 15.30 uur bij de Achtkante molen.

Opleveringsfeest
De genodigden gaan gezamenlijk op de fiets over het nieuwe fietspad naar de Achtkante molen (nr. 5). Vanaf 15.30 uur zijn daar de officiële handelingen en speeches. De oplevering zal worden bijgewoond door bestuurders van het waterschap en de gemeente Molenlanden, aannemer JdB Groep B.V. en bewoners. Belangstellenden zijn van harte welkom om op gepaste afstand aanwezig te zijn.

Project Molenkade
In het ontwerp is ruim aandacht geweest voor de cultuurhistorische aspecten rondom de molens en is er werk-met-werk gemaakt. Als onderdeel van het provinciaal fietspadenplan Zuid-Holland is er een nieuw en veiliger fietspad aangelegd met bypasses rondom de historische molens.

Door de nieuw aangelegde en verbrede watergang met natuurvriendelijke oevers is zowel het watersysteem als de natuur verbeterd. Tevens is een agrarisch perceel ten zuiden van de Peppelweg onderdeel geworden van de ecologische verbindingszone. Het creëren van ecologische verbindingszones, nieuwe natuur en veilige fietsverbindingen zijn belangrijke speerpunten van de provincie Zuid-Holland.

Het project Molenkade van Waterschap Rivierenland is mede tot stand gekomen dankzij financiële steun van de provincie Zuid-Holland en medewerking van de gemeente Molenlanden.

Veiligheidsnorm
De versterking van de Molenkade is onderdeel van het Gebiedsprogramma A5H. Het project Molenkade liep in verband met urgentie voor op de kadeversterkingen die de komende jaren nog worden uitgevoerd in de Alblasserwaard. Een groot deel van de kades in dit gebied voldoet namelijk niet meer aan de veiligheidsnorm.

Het waterschap onderzoekt welke kades op orde moeten worden gebracht. Dit hoeft overigens niet altijd door versterking in grond of middels constructies. Kades kunnen ook op orde worden gebracht door aanpassingen in het watersysteem en/of door intensiever beheer en onderhoud.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten