Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
Foto: nl.123rf.com

Praktijkbijeenkomsten waterkwaliteit in Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

  •   keer gelezen

REGIO • LTO Noord en PPP Agro Advies organiseren dinsdag 21 september en maandag 27 september van 13:00 uur tot 16:00 uur bijeenkomsten in het veld over waterkwaliteit. De thema’s erfafspoeling, waterinfiltratie en bodemstructuur staan hierbij in workshops centraal.


De bijeenkomsten zijn voor melkveehouders in Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en vinden vooralsnog fysiek plaats. De bijeenkomsten worden georganiseerd in het kader van het project: ‘Kennisoverdracht DAW Alblasserwaard-Vijfheerenlanden’.

Belang van goede waterkwaliteit
Het project wil stimuleren dat agrarische ondernemers op bedrijfsniveau maatregelen kunnen treffen, waardoor ze een bijdrage leveren aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Door kennisoverdracht en bewustwording kunnen stappen worden gezet in de bedrijfsvoering die hieraan bijdragen, bijvoorbeeld bemesten op maat en een schoon erf. Ook een goede bodemstructuur is hierbij essentieel.

Erfafspoeling
De wet- en regelgeving rond erfafspoeling is veeleisend. Het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) wordt vanaf 2027 verplicht en wil ten alle tijden erfafspoeling voorkomen. Het project Kennisoverdracht DAW Alblasserwaard-Vijfherenlanden wil melkveehouders hierop laten anticiperen en biedt naast de bijeenkomsten ook erfscans aan. Tijdens de praktijkbijeenkomsten wordt geïnformeerd over de ‘gevaren’ die op het erf aanwezig zijn en hoe melkveehouders op een eenvoudige, goedkope manier een stap in de goede richting kunnen zetten.

Waterinfiltratie
Waterinfiltratie is een methode die zich richt op het verminderen van bodemdaling en CO2-uitstoot. Waterinfiltratie heeft een positief effect op de stikstofbelasting van het oppervlaktewater, omdat het de mineralisatie remt. Tijdens de workshop wordt ingegaan op voorbeelden uit de praktijk en wordt de werking en toepasbaarheid toegelicht. De focus ligt hierbij op het effect van waterinfiltratie op het landbouwkundig gebruik (draagkracht, bodemleven en grasproductie).

Mechanisatie en bodemstructuur
De bodem vormt de basis van het melkveebedrijf en bodemstructuurproblemen zoals bodemverdichting zijn onwenselijk. In deze workshop krijgen deelnemers uitleg over de invloed van bandenspanning, asdruk en andere mechanisatie op de bodemstructuur. Welke stappen kunnen melkveehouders nemen om de invloed van het machinepark en dat van de loonwerker op de bodem te minimaliseren?

Aanmelden
Melkveehouders uit de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden kunnen zich aanmelden voor een van deze bijeenkomsten. Aan deelname aan praktijkbijeenkomsten zijn geen kosten verbonden en aanmelden kan rechtstreeks via www.ltonoord.nl/aanmelden-bijeenkomsten-erfafspoeling-dawavl, of via Joëlle de Pee, projectleider bij LTO Noord via: jdpee@ltonoord.nl of via 06-20391748. Deelnemers hoeven geen lid te zijn van LTO Noord.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten