Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
Foto: Aangeleverd
ingezonden mededeling

Wat doet een bewindvoerder?

  •   keer gelezen

De opdracht van een bewindvoerder is: het complete financiële beheer uitvoeren van iemand die onder bewind is gesteld. Daaronder vallen diverse taken, zoals opstellen budgetplan, het doen van betalingen volgens het budgetplan (mits de financiële ruimte er is), aanvragen van zaken zoals toeslagen en kwijtschelding gemeentelijke belasting, belastingaangifte, opstellen boedelbeschrijving vier maanden na aanvang bewind en jaarlijks verantwoording afleggen aan de kantonrechter. 


In het budgetplan staan de inkomsten en uitgaven. Dit is een belangrijk handvat, waarin de bewindvoerder ook geld kan reserveren voor onvoorziene uitgaven en uitgaven voor zaken die minder prioriteit hebben. Meer weten? Zoek op ‘bewindvoerder’ plus je woonplaats. Bijvoorbeeld: bewindvoering Rotterdam.

Veel impact
Bewindvoering is een maatregel met veel impact op het dagelijkse leven van een persoon die onder bewind komt te staan. Niet voor niets moet een rechter goedkeuring geven voor bewindvoering. Beschermingsbewind wordt ook wel gezien als laatste redmiddel voor iemand met financiële zorgen. Bewindvoering is voor mensen die hun geldzaken zelf niet kunnen beheren of te maken hebben met problematische schulden. De redenen waarom iemand zijn geldzaken niet kan beheren, zijn verschillend. Denk aan mensen met dementie, een geestelijke of lichamelijke beperking of iemand met een verslaving. Iemand onder bewind kan niet over zijn eigen geld en vermogen beschikken.

Aanvraag bij rechter
Een aanvraag voor bewindvoering moet gedaan worden bij de rechter. Op rechtspraak.nl staan formulieren die ingevuld naar de rechtbank gestuurd moeten worden. Je kunt zelf een aanvraag doen, maar ook anderen (bijvoorbeeld partner, familielid, verzorgingsinstelling, Officier van Justitie) hebben die mogelijkheid. Het betekent dus ook dat jij voor iemand anders bewindvoering mag aanvragen. Na het indienen van de formulieren, volgt er van de rechtbank een uitnodiging voor een besloten zitting. Hierin stelt de rechter een aantal vragen en neemt hij een besluit. Omdat de maatregel erg ingrijpend is, geeft de rechter niet standaard goedkeuring voor een aanvraag.

Zelf kiezen
De bewindvoerder mag zelf gekozen worden. Gedurende de bewindvoering kan het gebeuren dat de samenwerking toch minder goed loopt dan vooraf gehoopt. Zo kan bijvoorbeeld de reisafstand parten spelen, de communicatie niet optimaal zijn of de schulden lopen zelfs op. Dan bestaat de mogelijkheid om te switchen van bewindvoerder. Ook hiervoor moet de rechter toestemming geven. Een andere bewindvoerder kan een second opinion uitvoeren om te kijken of je wel goed geholpen wordt. Hij kan ook adviseren of het dan ook verstandig is om te switchen. Voor overstapmogelijkheden kun je ook zoeken op ‘overstappen bewindvoerder’.

Financiële zorgverlening
Een kantoor die bovenstaande zaken uitvoert is Opordebewindvoering.nl. Het team bestaat uit twee fiscaal juristen. Zij staan mensen bij die het gevoel hebben in een financiële doolhof te zijn beland. Opordebewindvoering.nl is begonnen vanuit de wens om kennis en ervaring te gebruiken voor kwetsbare of hulpbehoevende mensen. Opordebewindvoering streeft naar financiële zorgverlening. Het doel is om mensen financieel zoveel mogelijk zelfredzaam te krijgen. Inzicht bieden en coaching zijn hierin belangrijk. Ook in het geval van beschermingsbewind is het doel om zo snel mogelijk toe te werken naar herstel van financiële onafhankelijkheid.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier