Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
Foto:
ingezonden mededeling

Interview: “Over 10 jaar zal data een strategisch pijler zijn van iedere succesvolle organisatie”

  •   keer gelezen

Dit artikel is gebaseerd op een interview dat wij hielden met Terry Crapts, een van de oprichters van Data Science Partners. Data Science Partners is een advies- en trainingsbureau op het gebied van data science. De visie van de organisatie is dat data science voor iedereen relevant is, en probeert daarom op laagdrempelige wijze de meerwaarde te tonen aan klanten.


Wat versta je onder data science? 
Ik zie data science als activiteiten die bijdragen aan het structureel omzetten van data in business waarde. In de praktijk betekent dit vaak het gebruik van algoritmes of modellen die op basis van historische data voorspellingen of classificaties doen.”

“Naast het maken van modellen komt is ook implementatie belangrijk. Data science heeft pas echt waarde wanneer er aantoonbaar betere resultaten worden gerealiseerd. Dat is minstens net zo veel werk als het maken van het model op zich. Dit vereist implementatie van modellen in systemen en/of processen op een betrouwbare en schaalbare manier. Dat is dus ook zeker een belangrijk onderdeel dat mee moet worden genomen wanneer je spreekt over data science.”

Op de website van Data Science Partners vind je informatie over Data Science Consultancy.

Waarom wordt data steeds belangrijker voor organisaties? 
“Door allerlei ontwikkelingen de afgelopen jaren is het nu laagdrempeliger dan ooit om data goed te benutten. Het is dus niet zo dat data nu per se belangrijker is, ook 100 jaar geleden wilde men weten hoeveel passagiers een schip kon verwachten, maar omdat het nu eigenlijk voor elke organisatie mogelijk is om dit ook daadwerkelijk op een goede manier te onderzoeken komt er meer aandacht voor.”

“Dit betekent ook dat organisaties niet meer achter kunnen blijven, iedereen doet het dus je moet wel mee. Als je dat niet doen, kan je op termijn niet meer voldoen aan de wensen van de klant.”

Geldt voor alle soorten organisaties dat data belangrijker worden? 
”In principe wel. Organisaties streven continu naar een betere dienstverlening en een efficiëntere organisatie. Dit kan niet op basis van onderbuikgevoel. Daarnaast verzamelt elke organisatie data, zonder data kan het werk niet georganiseerd worden. De noodzaak om deze data niet alleen te gebruiken voor het dagelijkse proces maar ook om continu te leren en te verbeteren is universeel.”

“Overigens is dit niet alleen van toepassing op bedrijven, dit geldt net zo goed voor gemeentes, non-profit organisaties of zorginstellingen. De data binnen dergelijke organisaties kan net zo goed gebruikt worden om structureel te verbeteren.”

Welke rol speelt data over 10 jaar binnen organisaties? 
”Data zal een strategische pijler zijn van elke organisatie en de meeste managers zullen in meer of mindere mate een visie hebben voor wat data science voor hun afdeling kan betekenen.”

“Nog meer dan nu zullen organisaties databases en data lakes hebben waarin informatie wordt verzameld. Er zijn dan ook afdelingen nodig om waardevolle dingen met deze te doen, het aantal data analisten en data scientists dat hiermee aan de slag gaat zal dan ook enorm toenemen.”

“Daarnaast zal er meer nadruk komen te liggen op hoe modellen en algoritmes samen kunnen werken met bestaande systemen en processen, omdat zonder duidelijke visie hierop het moeilijk zal zijn om echt structureel waarde toe te voegen.”

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten