Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
• Impressie van de nieuwe situatie.
• Impressie van de nieuwe situatie. (Foto: RPS)

Opknapbeurt Veerstoep Bergambacht flink vertraagd

  •   keer gelezen

BERGAMBACHT • De grootschalige aanpak van de Veerstoep in Bergambacht loopt een vertraging van minimaal een jaar op. De draagkracht van de grond ter plaatse blijkt nog slechter dan tot dusver was aangenomen. 


Ook zijn de ‘extreem lange levertijden’ van bouwmaterialen, zoals de (prefab) betonpalen voor de damwand, debet aan de vertraging, laat het college van B&W aan de gemeenteraad weten.

Dijkdoorbraak
Eerder was al bekend dat een oude dijkdoorbraak ter plaatse –die in 1760 (!) plaatsvond- er voor zorgde dat de grond op de locatie van de veerstoep minder stabiel was dan gehoopt. “Hierdoor dient een damwand te worden geslagen”, lichtte wethouder Ria Boere destijds aan de gemeenteraad toe.

Nader onderzoek wees uit dat de situatie nog slechter is dan eerder werd vastgesteld. ‘De vaste zandlaag aan de westrand van de stoep, ter plaatse van de historische dijkdoorbraak, is weggespoeld. Dit heeft gevolgen voor de draagkracht van de grond. Uitvoeren op de locatie zoals beoogd is geen optie. Het zou tot aanzienlijke meerkosten leiden’, valt in de raadsinformatiebrief te lezen.

En dus is gezocht naar een oplossing om het project binnen het huidige budget uit te kunnen voeren. Gekozen is om de Veerstoep zo’n zes meter op te schuiven in oostelijke richting om uit ‘het gat’ van de voormalige dijkdoorbraak te blijven. 

Tijd verloren
Eén en ander zorgt ervoor dat er veel tijd verloren is gegaan. Over enkele maanden verwacht het college meer nieuws te kunnen melden. ‘In oktober heeft de aannemer de financiële consequenties inzichtelijk’.

Hoe dan ook loopt de planning flink uit, volgens B&W met minimaal één jaar.

Dat betekent dat ook het streven om de oplevering gereed te hebben vóór aanvang van de werkzaamheden aan de -ernaast geplande- overnachtingshaven, een project van Rijkswaterstaat, niet haalbaar is: ‘Het nieuwe streven is om de Veerstoep op te leveren voor de ingebruikname van de overnachtingshaven’.

Nieuwe Veerstoep
Doel van de renovatie is het verbeteren van de huidige, rommelige situatie. De verkeersstroom van en naar de pont wordt aangepakt, waarbij de haakse bocht die het verkeer nu nog moet nemen verdwijnt. 

Verder zorgen aanpassingen voor een betere scheiding tussen het fiets- en autoverkeer. Het gebied wordt heringericht met onder meer nieuwe oeverconstructies van damwanden, een kademuur en basaltglooiingen, met daarnaast aandacht voor groen en recreatie. Er komen een boulevard en wandelpaden.

Duurder
In februari dit jaar ging de gemeenteraad akkoord met een extra bijdrage van 720.000 euro aan het project, dat in totaal circa 3,4 miljoen euro gaat kosten. 

De netto-investering voor de gemeente is ruim 2,1 miljoen euro, andere partijen -Rijkswaterstaat, de provincie en het Hoogheemraadschap- dragen de rest bij. 

Eerder moest ook al worden bijgeplust vanwege de slechte bodemgesteldheid ter plaatse, die nu dus nog slechter blijkt te zijn.

Oplevering
De oplevering van de gerenoveerde Veerstoep was in de zomer van 2022 voorzien. Een nieuwe datum wordt niet genoemd.

Robert van der Hek
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @RobertvanderHek op twitter >
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten