Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
Foto: Stockfoto

Gemeente Vijfheerenanden kiest voor combinatieperspectief

  •   keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • De meerderheid van de gemeenteraad van Vijfheerenlanden gaat akkoord met het collegevoorstel om voor de toekomst van de gemeente te kiezen voor het combinatieperspectief.


Dit perspectief investeert in duurzaam wonen en werken in een vitale samenleving. Dat houdt in dat VHL mikt op duurzame woningbouw in grotere aantallen dan de woonvisie nu aangeeft en in uitbreiding van duurzame werkgelegenheid. In de kernen bouwt de gemeente verder aan een sterke sociale samenleving. 

Er wordt uitgegaan van een bijdrage aan de bovenregionale woningbouwopgave, meer werkgelegenheid en een prettige woonomgeving. Dit perspectief zorgt voor extra inkomsten, onder meer door meer OZB en een hogere uitkering van het Rijk.

Beste optie
Niet alle fracties waren enthousiast over het combinatieperspectief, al ging een ruime meerderheid akkoord. “Geen enkel perspectief past in ons ideaalplaatje, maar het combinatieperspectief lijkt de beste optie”, zei CDA-er Marieke van der Spek.

SGP-er Evert Geluk: “Bij het sociaal domein zijn we het met u eens, maar over duurzaamheid hebben we twijfels. Kunt u zich niet beter richten op economie en ondernemers?” 

Ook CU-voorman Dico Baars was niet overtuigd: “Dit perspectief gaat teveel uit van de gemeente als een bedrijf met bijbehorende ambities en redeneert te weinig vanuit de inwoners.” 

Harry van Tilburg (Lokaal Alert) hinkte op twee gedachten. “Het combinatieperspectief spreekt ons aan. Maar in de Kadernota zelf spreekt u van grotere aantallen woningen die gebouwd moeten worden. Daar is niets duurzaams aan.” 

‘Goed voor inwoners’
Wethouder Maks van Middelkoop benadrukte dat het combinatieperspectief goed voor de inwoners is. “Het gaat om een ‘mix’ van perspectieven waar de gemiddelde inwoner baat bij heeft. De komende maanden gaan we kijken of dit een goede balans is.”

 D66-leider Klaas de Zwaan wilde zo lang niet wachten. Hij zag positieve kanten in het combinatieperspectief, zoals de focus op wonen, economie, mobiliteit en de sociaal-maatschappelijke agenda. 

Anderzijds was hij kritisch: “Dit perspectief laat veel ruimte over voor interpretatie. We krijgen het gevoel dat vooral wordt ingezet op extra woningbouw om toekomstige rekeningen te kunnen betalen.” 

De Zwaan stelde vast dat de raad amper mee heeft kunnen praten over de varianten. Bovendien constateerde hij dat dit perspectief niet in overeenstemming is met de onlangs vastgestelde strategische visie en de woonvisie. 

Motie
Vandaar dat D66 samen met GroenLinks een motie indiende om op 16 september nogmaals over dit voorstel te praten, waarbij het college het combinatieperspectief en een aantal varianten nader uit zou werken. Wethouder Van Middelkoop ontraadde deze motie.

“Het is op zich een goed idee om hierover te spreken. Maar de tijd is een probleem. We hebben voor het opstellen van de begroting kaders nodig. We moeten nu een keuze maken, dan kunnen we bij het vaststellen van de begroting altijd nog kijken of dingen veranderd moeten worden.”

De meeste fracties gingen hiermee akkoord. “Ik ga er van uit dat het college deze discussie meeneemt”, zei Dico Baars (CU). 

De Zwaan was diep teleurgesteld over de gang van zaken. “We zien in het combinatieperspectief de contouren van iets moois, maar de uitwerking is heel vaag. Er staan voorstellen in die strijdig zijn met de strategische visie en de woonvisie. We weten nu niet waar we het over hebben. Ik snap dan ook niet dat iedereen daar zo makkelijk overheen stapt.” 

D66, GroenLinks en PvdA stemden voor de motie die met 23-6 werd verworpen.

André Bijl
Freelance-redacteur Het Kontakt Leerdam, Alblasserwaard en Vianen.
Volg @andrebijl op twitter >
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten