Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
• Een foto van de dijkversterking, die op de voorpagina van het rapport van Stefan van Baars staat.
• Een foto van de dijkversterking, die op de voorpagina van het rapport van Stefan van Baars staat. (Foto: Aangeleverd)

Stefan van Baars veegt vloer aan met geruststellend dijkrapport Deltares

  •   keer gelezen

REGIO • Prof. dr. ir. Stefan van Baars heeft geen goed woord over voor de conclusie van onderzoeksbureau Deltares, dat de Lekdijk tussen Kinderdijk en Groot-Ammers na de dijkversterking van enkele jaren geleden, veilig is.

“Sinds de dijkversterking zijn er talloze grote problemen, zoals scheuren in huizen en in de dijk, verzakkingen en vervormingen in de dijk en een lekkende dijk. Dan kun je toch niet concluderen dat het allemaal goed is?”, aldus Van Baars.

Slager keurt eigen vlees
Hij had de uitkomst van het onderzoek van Deltares wel verwacht. “Als je aan degene die de destijds geldende norm en de ontwerpmethoden voor dijkversterking heeft gemaakt, vraagt of de normen en methoden goed zijn toegepast, dan krijg je natuurlijk altijd een positief antwoord. Het lijkt op de slager die zijn eigen vlees keurt”, aldus Stefan van Baars.

Hij vervolgt: “Het idee om die boorpaalwanden en diepwanden te maken, komt onder andere van Deltares en is ook gepromoot door Deltares. Nu het waterschap Deltares heeft betaald om dit plan van Deltares te toetsten, kan de vraag geteld worden: hoe onafhankelijk is Deltares eigenlijk? Want: wie betaalt, die bepaalt.”

Boorpaalwanden
Stefan van Baars heeft het vandaag verschenen rapport van Deltares gelezen, waarin staat dat de dijk veilig is. Hij vindt dat Deltares niet ingaat op het belangrijke punt dat hij in zijn rapport ‘De Lekdijk is lekgestoken’ maakt over de boorpaalwanden.

Die boorpaalwanden hebben de Lekdijk volgens Van Baars namelijk lekgestoken. Hij laat dat zien in een grafiek op pagina 35 van zijn rapport, waarin het grondwaterpeil achter de dijk meebeweegt met het waterpeil in de rivier. Van Baars schrijft daarbij: “Hieruit kan worden geconcludeerd dat bij de boorpalenwand aan de binnenzijde van de dijk, de waterstand niet afgenomen is door de breedte van de dijk, maar dat bij deze boorpalenwand de grondwaterstand gelijk is aan het waterpeil in de Lek. Water stroomt dus via de diepe zandlagen onder de dijk door en langs de boorpalen omhoog de polder in: de Lekdijk is dus lek.”

Volkomen onzin
Stefan van Baars: “En wat zegt Deltares dan? ‘Een vergelijking tussen de getijdebeweging van de rivierwaterstand en de peilbuismetingen bij de boorpalenwand laat zien dat er nauwelijks tot geen correlatie tussen beide waterstanden wordt waargenomen. Wel wordt er een duidelijke correlatie tussen neerslag en de peilbuismetingen gezien.’ Iedereen kan zelf in de grafiek zien dat die opmerking volkomen onzin is!”

“Het wordt dus tijd dat er een echt onafhankelijk en echt deskundige partij naar gaat kijken, wat ik dus eigenlijk gedaan heb. Een partij die niet eerder hierbij betrokken was en niet voortdurend door Nederlandse overheden en dus ook dit waterschap betaald wordt.”

“Het is toch onaanvaardbaar dat de opstalaansprakelijke en verantwoordelijk partij zelf het onderzoek naar zijn eigen schuld laat verrichten? De burgers hebben recht op een onafhankelijk onderzoek, ook als de verantwoordelijke partij de overheid is”, vertelt Stefan van Baars tot besluit.


Zie ook het artikel ‘Lekdijk tussen Kinderdijk en Groot-Ammers is volgens Deltares veilig’

Bert Bons
Redactiecoördinator van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @Bertbons op twitter >
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten