Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
Foto: Elles van Drielen

Giftige stoffen PFAS in het water: waterschap waarschuwt voor eten zelf gevangen vis

  •   keer gelezen

ALBLASSERWAARD • Zelf gevangen vis in de Alblasserwaard kun je vanwege de aanwezigheid van de giftige PFAS-stoffen beter niet eten. Dat advies geeft Waterschap Rivierenland. 


In een groot deel van de Alblasserwaard zitten PFAS-stoffen (PFOS, PFOA en GenX) in het water van sloten en vaarten. ‘Op veel locaties zijn de concentraties PFAS hoger dan de huidige normen die voor deze stoffen is gesteld’, stelt het waterschap.

Mensen kunnen in aanraking komen met PFAS als zij op die locaties in het water zwemmen of vis eten die daar gevangen is.

Dagelijkse inname
Op veel locaties worden risicogrenswaarden voor het eten van vis overschreden. De mate van overschrijding varieert sterk. De huidige risicogrenswaarde is gebaseerd op levenslange, dagelijkse inname van PFAS-stoffen.

‘Het gezondheidsrisico is dus beperkt als iemand incidenteel vis eet die op een van die locaties is gevangen.’ Uit voorzorg raadt de GGD Zuid-Holland Zuid voor de hele Alblasserwaard het eten van daar gevangen vis af. 

Voedingscentrum
Dit advies is in lijn met het advies van het Voedingscentrum, dat het voor alle Nederlandse (zoet)wateren afraadt om regelmatig zelf gevangen (vette) vis te eten. Dit vanwege andere vervuilende stoffen die in het water aanwezig kunnen zijn.

Om de gezondheidsrisico’s nauwkeuriger in te kunnen schatten brengen gemeenten in kaart of nabij de locaties met verhoogde concentraties PFAS, daadwerkelijk mensen zwemmen of vis uit deze wateren eten. En zo ja, hoe vaak en hoeveel.

Zwemmen
Op basis van de huidige door het RIVM opgestelde risicogrenswaarden voor zwemmen en het eten van vis kan volgens het waterschap worden afgeleid dat er geen gezondheidsrisico’s zijn bij zwemmen in aangewezen zwemwateren in de Alblasserwaard.

Het gaat daarbij om het Lammetjeswiel, de Put van Ottoland, surfplas Slingeland en natuurbad De Donk. ‘In deze zwemwateren blijven de gemeten hoeveelheden onder de risicogrenswaarden.’

Opruimen
Waterschap Rivierenland vindt dat PFAS-verbindingen niet in het milieu thuishoren. ‘Daadwerkelijk opruimen van deze stoffen in het oppervlaktewater is niet realistisch. Dit zou een (water)bodemsanering voor de hele Alblasserwaard vragen.’

De prioriteit van betrokken overheden is dan ook het terugdringen van verdere verspreiding van deze stoffen, blijven monitoren en indien nodig het advies met betrekking tot het gebruik van oppervlaktewater (vissen, zwemmen, enzovoorts) aanpassen.


Geurt Mouthaan
Redacteur/fotograaf van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl. Tevens betrokken bij Het Kontakt Media (Special Products).
Volg @GeurtMouthaan op twitter >
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier