Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
Foto: Stockfoto 123RF

CU, PM en SGP verwijten college Molenlanden ‘gebrek aan visie’ bij aanpak laaggeletterdheid

  •   keer gelezen

MOLENLANDEN • Met alleen een tegenstem van de SGP-fractie heeft de gemeenteraad van Molenlanden dinsdagavond het lokale actieprogramma aanpak laaggeletterdheid en bibliotheekwerk aangenomen. Niettemin vonden ook CU en Progressief Molenlanden het voorstel ‘slecht onderbouwd’.


De aanpak voorziet onder meer in de invoering van Bibliotheek op School en in een wissel(boeken)collectie voor het afhaalpunt in Giessenburg. Deze collectie zal bestaan uit 750 jeugdboeken en 1000 boeken voor volwassenen.

Controlerende rol
CU en PM vonden het collegevoorstel onvoldoende smart en dienden een motie in met als strekking om heldere doelen, ambities en effecten te benoemen en te meten. “Het ontbreekt aan visie”, was Sanne Zijlstra (CU) klip en klaar.

In de ogen van de SGP werden er ‘verkeerde keuzes’ gemaakt. Jan Lock: “Laat de scholen zorgen dat ze doen wat ze geacht worden te doen. Faciliteer hen daarin binnen hun eigen mandaat en primaat. Soevereiniteit in eigen kring.” Ook Lock vond dat een duidelijk kaderstelling ontbrak. “We kunnen op deze manier onze controlerende rol niet goed uitvoeren.”

Monitoren
Verantwoordelijk wethouder Johan Quik zag dat anders: “We kunnen al vroegtijdig beginnen met monitoren. Ons voorstel heeft veel in zich van de motie.”

“Nou, ik heb een ander beeld bij monitoren”, counterde Zijlstra. “We zullen eerst heldere doelen moeten stellen.”

Met frisse tegenzin
De motie werd met elf (CU, PM, SGP) tegen zestien (DoeMee, CDA, VVD) verworpen. Het collegevoorstel haalde het uiteindelijk met alleen de SGP-fractie tegen.

“Ondanks alle bezwaren zullen wij er toch voor stemmen, want er zitten ook goede elementen in”, lichtte Paul Verschoor (PM) toe. 

Een teleurgestelde Sanne Zijlstra (CU) sloot zich hier ‘met frisse tegenzin’ bij aan. “Want we gunnen de scholen hun bibliotheek en Giessenburg hun wisselcollectie.”

Rick den Besten
Hoofdredacteur Het Kontakt Edities en (sport)redacteur/fotograaf Het Kontakt Alblasserwaard en Regio-Voetbal.
Volg @RickdenBesten op twitter >
Elke donderdag het nieuws uit Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier