Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
Foto: nl.123rf.com

Vijfheerenlanden: veel kleiner budget voor mobiliteit

  •   keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • Ondanks de beperkte financiële middelen trekt de gemeente Vijfheerenlanden een bedrag van zo’n 1,5 miljoen euro uit voor het oplossen van knelpunten op het gebied van de mobiliteit.


Het ‘geringe’ budget wordt besteed aan verkeersveiligheid, fietsknelpunten en beperkte stimulering van het openbaar vervoer.

Eind vorig jaar werd in de gemeente nog gesproken over een mobiliteitsfonds ter grootte van ongeveer 10 miljoen euro. Dit geld was beschikbaar doordat Vijfheerenlanden profiteerde van verkoop van de Eneco-aandelen (78 miljoen). 

Er kwam echter een streep door de rekening na de gerechtelijke uitspraak (15 december) in de zaak Niemans, waarin de gemeente werd veroordeeld tot het betalen van circa 92 miljoen euro aan dit bedrijf.

Noodzakelijk
Er is nu alleen nog geld beschikbaar voor hoogst noodzakelijke dingen, zoals onderzoek naar OV-hubs bij de A2 Vianen, A27 Meerkerk en station Leerdam, bewegwijzering in Leerdam, maatregelen om het sluipverkeer tegen te gaan, herinrichting van de Koningin Emmalaan in Leerdam, veilige schoolomgeving van 35 basisscholen in de gemeente, aanpassing van het parkeerprobleem op het Europaplein in Leerdam en voor het oplossen van actuele verkeerssituaties.

Ook wordt onderzoek gedaan naar de voorrangssituaties bij rotondes

Grote investeringen in aanleg van fietspaden of randwegen (Lexmond en Nieuwland) zijn echter alleen mogelijk in combinatie met dekking uit woningbouw of door financiering door derden. Hiervoor gaat de gemeente actief op zoek naar mogelijke subsidies van de provincie Utrecht.

Lobby
CDA en SGP kondigden vorige week in de commissie Ruimte, Verkeer en Economie (RVE) een motie aan om de gewenste rondwegen in Nieuwland en Lexmond toch nog gerealiseerd te krijgen. Ook VHL Lokaal pleit voor een stevige lobby bij de provincie Utrecht, maar vindt wel dat deze zich niet moet beperken tot de rondwegen.

Ook moet worden geprobeerd om subsidies te krijgen voor bijvoorbeeld het fietsnetwerk. 

Woordvoerder Teus Meijdam was niet erg te spreken over het antwoord van wethouder Huib Zevenhuizen, die er op wees dat er al volop wordt gesproken met de provincie. “Dat horen we nu al twee jaar. Het schiet allemaal niet op. Het blijft bij vage beloftes maar het heeft nog steeds niet geleid tot concrete toezeggingen.”

Harry Wolting (ChristenUnie) waarschuwde voor te hoge verwachtingen van zo’n lobby. “Rondwegen liggen nogal gevoelig bij de provincie. Het is waarschijnlijk trekken aan een dood paard. Zorg ervoor dat je de inwoners geen worst voorhoudt en ga bij de lobby niet als een dolle stier tekeer.”

Voorrang rotondes
De gemeente Vijfheerenlanden trekt ook nog eens 25.000 euro uit voor een onderzoek naar de voorrangssituaties van de rotondes in Leerdam. Verschillende onderzoeken geven momenteel geen eenduidig beeld.

“Vuistregel is: binnen de bebouwde kom hebben fietsers voorrang op rotondes, buiten de bebouwde kom moet de fietser voorrang verlenen. Over de vraag of deze regel de verkeersveiligheid ten goede komt, lopen de conclusies van de verschillende rapporten uiteen.” 

Hetzelfde geldt voor rechtstanden, dat zijn verkeerssituaties waarbij de fietser een weg oversteekt waarbij geen sprake is van een kruispunt of rotonde.

Bijzondere situatie
De situatie in Vijfheerenlanden is een bijzondere, volgens het college.

“In voormalig Vianen en Zederik hebben fietsers voorrang op rotondes en niet op de rechtstanden, in voormalig Leerdam niet. Dat heeft te maken met het feit dat in Leerdam twee rotondes op korte afstand van een spoorwegovergang liggen. Dit is de reden dat we graag een onderzoek willen doen specifiek naar de situatie in Vijfheerenlanden.”

“Kunnen en mogen (vanwege de spoorveiligheid) we de voorrangsregeling in de hele gemeente gelijktrekken? En zo ja: gaan we dan de fietsers binnen de bebouwde kom in of uit de voorrang zetten of kan maatwerk zodanig ingericht worden dat er geen onduidelijkheid is over wie er voorrang heeft? Wat gaat ons dat kosten? Dat zijn vragen die beantwoord moeten worden voordat we aan de slag kunnen.”

Dick Aanen
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @DickAanen op twitter >
Elke donderdag het nieuws uit Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier