Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
Foto: Niroworld

Politiek Vijfheerenlanden zoekt naar perspectief

  •   keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • Maandagavond gingen de leden van de commissie Algemene Zaken in gesprek met onderzoekers van Bureau Berenschot die bekijken hoe de gemeente na de claim van Niemans Beton toch haar plannen uit kan voeren.


Het afromen van de winstbelasting die Niemans Beton aan de fiscus moet betalen, wonen en het versterken van kleine kernen en de vitaliteit van wijken, binnensteden, dorpskernen en winkelcentra zijn onderwerpen waarmee politiek Vijfheerenlanden andere overheden wil ‘verleiden’ om mee te helpen bij het realiseren van de gemeentelijke plannen. 

“Doel is om onze ambities ondanks ‘Niemans’ op de een of andere manier toch uit te voeren”, legde burgemeester Sjors Fröhlich uit. Volgens hem voert de gemeente daarover nog altijd gesprekken met Rijk en provincie. “We blijven aan de bel trekken.”

Beste beentje
De Berenschot-medewerkers benadrukten dat het erom gaat dat Vijfheerenlanden haar speerpunten koppelt aan die van andere partijen om zo samen dingen te realiseren. “Dat vraagt scherpte, handigheid en inzet. Beide partijen moeten hun beste beentje voorzetten. Voor alle onderwerpen geldt: er moet ook beweging van de gemeente komen. Daarom moet u zich steeds afvragen: hebben we daar zelf ook iets voor over?”

Berenschot ‘verklapte’ dat Rijk en provincie niet onwelwillend tegenover VHL staan. 

“Misschien is er wat extra’s mogelijk door de situatie van de gemeente. We moeten creatief zoeken naar slimme combinaties. Maar: er valt niet te marchanderen, het moet gaan om nette processen.” 

Fröhlich: “Rijk en provincie zijn niet verplicht om te helpen. Wij zoeken naar aanknopingspunten om dingen samen te doen.”

Europese steun
Bij de zoektocht naar ‘hulp’ kijken Berenschot en gemeente het eerst naar Rijk en provincie, Waterschap Rivierenland, Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht en de buurgemeenten in de regio Utrecht. In tweede instantie komen andere gemeenten en instanties in beeld. “En we mikken ook op Europese steun.”

Daarnaast moeten de ‘zoekrichtingen’ aan een aantal eisen voldoen. “Het moet inspirerend zijn: iets waar inwoners, ondernemers en instanties blij van worden.” Daarnaast moet het gaan om forse onderwerpen, zoals woningbouw, de vitaliteit van dorpen en wijken of sociale innovatie. “Geen niemendalletjes.” 

Berenschot presenteerde twaalf zoekrichtingen. De opvallendste: het afromen van de winstbelasting van Niemans. “Niemans moet dat geld afdragen aan de fiscus. Het zou mooi zijn als dat bedrag wordt afgeroomd en naar een investeringsfonds voor Vijfheerenlanden gaat.” 

Raadsleden vroegen zich af of dat niet voor zichzelf spreekt. Maar zo eenvoudig ligt het niet. “Binnenlandse Zaken is enthousiast. Maar ook Financiën moet akkoord gaan. De fiscus int geld en kijkt niet hoe de winst tot stand is gekomen. Maar als het lukt, is het een klapper. Daarom is het de moeite waard dit verder te onderzoeken.” 

Het zou gaan om zo’n 20 miljoen euro. Andere zoekrichtingen: wonen, versterking van de vitaliteit van binnensteden, dorpskernen en winkelcentra, vitale wijken, steun aan kleine kernen, het aanleggen van fietsnetwerken, energie en duurzaamheid, cultuur, natuur, recreatie en toerisme, bedrijventerreinen en mobiliteit.

Afromen bovenaan
De politici maakten een ranglijst van onderwerpen waar ze het meest enthousiast van worden en welke zaken het urgentst zijn. Daarbij eindigden het afromen van de Niemans-winstbelasting en de aanpak van de woonomgeving bovenaan.

In cultuur, natuur en de aanpak van bedrijventerreinen zagen ze het minste perspectief. Al relativeerden de politici de uitslag. Ze hadden de voorstellen vooraf niet kunnen bestuderen en er was geen overleg geweest met de achterban. 

Berenschot presenteerde een lijst waar financiële impact, maatschappelijke gevolgen en haalbaarheid bij elkaar op werden geteld. “Onderwerpen die het meeste geld opleveren, zoals de winstbelasting, zijn vaak het minst haalbaar.” 

Hier eindigden de afroming van de winstbelasting, wonen en de versterking van de vitaliteit van binnensteden, dorpskernen en winkelcentra met tien punten bovenaan. Gevolgd door natuur en de stimulans van kleine kernen met acht en de aanleg van fietsnetwerken, recreatie en toerisme en mobiliteit met zeven punten.

Ruim voor het zomerreces presenteert Berenschot een conceptvoorstel. “En wij hebben tot die tijd iets om over na te denken”, aldus de politici.

André Bijl
Freelance-redacteur Het Kontakt Leerdam, Alblasserwaard en Vianen.
Volg @andrebijl op twitter >
Elke donderdag het nieuws uit Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier