Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard

Meer natuurvriendelijke oevers in gemeente Vijfheerenlanden

  •   keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • De gemeente Vijfheerenlanden gaat jaarlijks 500 meter gemeentelijke watergangen met vaak harde beschoeiing omvormen tot natuurvriendelijke oevers.


Het worden oevers met een breed talud, die tijdens extreme buien veel meer water kunnen opvangen. Ook zijn zulke brede en flauwe oevers beter voor de ecologie en de biodiversiteit. Door de lokale ecologie te bevorderen draagt dit bij aan een gezond systeem waar kroos in de zomer minder kans krijgt en er geen ‘dood’/ stinkend water ontstaat. 

“Over de gehele breedte van de oever kan zich een hoge diverse flora en fauna ontwikkelen”, schrijft de gemeente in het onlangs gepresenteerde oeverbeleidsplan, dat vorige week werd besproken in de commissie RVE.

“Door de verschillende plantensoorten kunnen meerdere dierensoorten zich huisvesten. De plantengroei is ideaal voor de voortplanting van amfibieën. Tevens biedt het schuilmogelijkheden voor jonge vissen en andere kleine insecten. Bovendien heeft een natuurvriendelijke oever een groot zuiverend effect en draagt bij aan een gezond watersysteem en een beter leefklimaat van de wijk.”

Voor de komende tien jaar zullen de jaarlijkse kosten oplopen tot 290.000 euro per jaar nodig voor vervanging van oeverbescherming. De kredieten worden doorbelast via de rioolheffing.

‘Weinig ambitieus’
De politieke fracties waren vorige week dinsdag enthousiast over het plan. Er kwamen nog wel vragen en opmerkingen over de participatie, het overleg met de visvereniging en de samenwerking met het waterschap.

Commissielid Thijs van der Linden (CDA) vond dat wel dat het plan niet heel erg ambitieus was. “Vijfhonderd meter per jaar betekent dat we over 59 jaar klaar zijn.” 

Ook commissieleden Ellie Meijdam (VHL Lokaal) en André Boer (ChristenUnie) waren van mening dat er wel een schepje bovenop mocht, bijvoorbeeld 1000 of zelfs 1500 meter natuurvriendelijke oever per jaar. 

Wethouder Christa Hendriksen was het er niet mee eens. “Geloof me, het realiseren van 500 meter natuurvriendelijke oever per jaar is behoorlijk ambitieus.”

Dick Aanen
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @DickAanen op twitter >
Elke donderdag het nieuws uit Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier