Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
• Plangebied Het Bos in Meerkerk.
• Plangebied Het Bos in Meerkerk. (Foto: Gemeente VHL)

Bewoners Het Bos Meerkerk klagen over communicatie

  •   keer gelezen

MEERKERK • Bewoners van Het Bos in Meerkerk zijn niet erg te spreken over de communicatie rond de voorgestelde ontsluiting bij uitbreiding van de wijk met tien seniorenwoningen en één vrije woning. 


Volgens het college is ontsluiting via het gelijknamige straatje Het Bos het meest verkeersveilige alternatief. Die variant is bovendien het meest gunstig voor de parkeercapaciteit en het minst hinderlijk. 

Zouwendijk
De bewoners zien toch liever een ontsluiting via de Zouwendijk. Zij wijzen op de chaotische parkeersituatie in het straatje Het Bos. De problematiek zal er volgens hen niet veel beter op worden. “Momenteel zijn er ongeveer 35 auto’s die in de avond een plaats proberen te vinden in Het Bos”, zei inspreekster Dicky van den Berg dinsdag tijdens de commissie RVE. “Overdag worden de parkeerplaatsen vaak benut voor het winkelend publiek van de plaatselijke supermarkt.”

Bewoners van Het Bos moeten nu al vaak hun auto elders plaatsen omdat de aanwezige parkeerplaatsen bezet zijn. “De uitbreiding van Het Bos zal geen vermindering brengen van de autodruk. Er zullen meer auto’s bijkomen dan dat er huizen bijkomen”, zei mevrouw Van den Berg. Ze noemt de plannen om de wijk te ontsluiten via het bestaande straatje Het Bos ‘rampzalig voor de verkeersveiligheid.’ “Mede door de huidige en toekomstige kinderuitbreiding bij de jonge gezinnen die in Het Bos wonen.”

Kritisch
Ook de politieke fracties van VHL Lokaal en SGP zijn kritisch over de communicatie. Omwonenden zouden nauwelijks betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van het plan. Beide partijen hebben het college bij vaststelling van het bestemmingsplan Het Bos in november via een motie verzocht om alsnog met bewoners in gesprek te gaan over veilige verkeersontsluiting, het parkeerbeleid in en rond Het Bos en over de groenstrook in of rond het plan. Vijf maanden later komen ze tot het oordeel dat de motie niet goed is uitgevoerd. Ze gingen daar dinsdag over in debat met andere partijen en met de wethouer.

Volgens wethouder Huib Zevenhuizen (VVD) van Vijfheerenlanden is er wel degelijk goed gecommuniceerd. “Er is goed en gedegen onderzoek gedaan door een gerenommeerd bureau (Royal HaskoningDHV). Dit bureau heeft een heleboel aspecten bekeken. En ze komen tot de conclusie dat een ontsluiting via de Zouwendijk een slechte optie is.” 

Naar aanleiding van de aangenomen motie werden de bewoners eind december per brief geïnformeerd hoe het college de motie zou behandelen en hoe omwonenden zouden worden betrokken. Eind februari was er een digitale informatieavond over de uitkomsten van het onderzoek van Royal HaskoningDHV. 

‘Klinisch’
Bewoners zijn niet heel erg tevreden over deze voorlichtingsavond. “Bezwaren zijn te makkelijk terzijde geschoven”, vertelde inspreker Willem den Besten dinsdag. Ook klinkt het verwijt dat de onderzoekers niet zijn komen kijken op het moment dat de straat vol staat met auto’s. Het was allemaal erg klinisch en theoretisch, klaagde inspreekster Marga ’t Lam-de Weerdt dinsdag. “Daarom heb ik nog steeds de hoop dat er een keer echt gekeken gaat worden en wij het gevoel mogen hebben dat we echt deel uitmaken van de gemeente Vijfheerenlanden.”

SGP-raadslid Kees Vermaat: “Het gesprek met omwonenden was niet zoals het hoort.” Er wordt volgens hem al langer geklaagd. “De wethouder heeft daar niks mee gedaan. Waarom is hij niet met de omwonenden om tafel gaan zitten? Waarom niet gevraagd: ‘waar lopen jullie tegenaan’?” 

Volgens wethouder Zevenhuizen is zo’n digitaal gesprek ook niet echt heel ideaal om met bewoners persoonlijk in gesprek te gaan. “Maar ook al ga je met elkaar in gesprek, dan zal je nog geen centimeter dichter bij elkaar komen.”

Dick Aanen

Dick Aanen
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @DickAanen op twitter >
Elke donderdag het nieuws uit Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier