Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
• Het kerkelijk centrum, dat de naam De Samenkomst heeft gekregen.
• Het kerkelijk centrum, dat de naam De Samenkomst heeft gekregen. (Foto: Aron Budding)

Hersteld hervormde gemeente van Leerbroek opent ‘De Samenkomst’

  •   keer gelezen

LEERBROEK • De hersteld hervormde gemeente van Leerbroek beschikt over een nieuw kerkelijk centrum. Afgelopen zaterdag werd gebouw De Samenkomst - pal naast de kerk - officieel geopend.

De opening vond plaats tijdens een besloten bijeenkomst, meer dan 250 belangstellenden volgden de officiële opening via een livestream. Het fraaie centrum maakt deel uit van een uniek samenwerkingsverband, waarin de kerkelijke en burgerlijke gemeente én plaatselijke basisschool Eben Haëzer een nieuw kerkelijk centrum, een dorpshuis en een gymzaal realiseerden. Het kerkelijk centrum is volledig eigendom van de HHG Leerbroek. De bouw gebeurde in eigen beheer en werd uitgevoerd door de plaatselijke aannemer ATB.

Kerkvoogdijvoorzitter De Leeuw benadrukte dat de bouw van het nieuwe centrum nodig was, omdat er van lieverlee gebrek aan zaalruimte ontstond voor kerkelijke activiteiten, zoals vergaderingen, catechese, verenigingswerk, de zondagsschool en de crèche op zondag. “Uiteindelijk is ervoor gekozen om samen met de plaatselijke gemeente een geschakeld gebouw te realiseren. Een bijzondere samenwerking, waarbij kerk en dorp een eigen gebouw hebben, maar waarbij soms ook van elkaars faciliteiten gebruik gemaakt kan worden.”

Vrijwilligers
De Leeuw dankte alle betrokken en vrijwilligers, maar benadrukte dat het niet de bedoeling is om ‘in mensen te eindigen’. “God Zelf gaf lust en kracht om dit werk te doen. Niet om ons of om het gebouw, maar om een plaats te creëren waar Zijn Naam klinkt en Zijn lof bezongen wordt.” Gemeenteleden mochten namen indienen voor het nieuwe gebouw. Uiteindelijk werd gekozen voor ‘De Samenkomst’.

“Het verwijst naar bijeenkomen van de gemeente, maar natuurlijk ook naar de Tent der Samenkomst – de tabernakel – uit het Oude Testament”, zei De Leeuw. Dominee N. den Ouden en Louise Mieras – die ook ‘De Samenkomst had ingediend – onthulden de naam van het nieuwe gebouw. De predikant was dankbaar voor het werk van alle vrijwilligers en anderen die zich hebben ingezet voor de totstandkoming van het gebouw. 

“Maar we zijn vooral dank verschuldigd aan de Heere. Elders kwijnt het kerkelijk leven en worden gebouwen gesloten. Hier geeft de Heere dat een gebouw mag worden geopend. Ons gebed is dat Hij hier doorgaat met Zijn werk.”

Hoeksteen
Dominee Den Ouden stond stil bij 1 Petrus 2:6, waar Christus de ‘uiterste Hoeksteen Die uitverkoren en dierbaar is’ wordt genoemd. “Die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.” De predikant wees erop dat Christus het fundament is van Zijn gemeente. “De Joden – de mensen - hebben Hem verworpen, want wij zoeken onze zaligheid altijd buiten Christus, maar de Vader heeft Hem uitverkoren. Laten we niet tevreden zijn met onze samenkomsten, maar levend verbonden willen zijn met het Fundament Jezus Christus.”

Rondleiding
Een digitale rondleiding toonde de indeling van het kerkelijk centrum dat op de begane grond ondermeer beschikt over een keuken, een ruime entree en hal – waar ruimte is voor ontmoetingen - drie orgels en vier zalen mét geluidsinstallatie die afzonderlijk te gebruiken zijn, maar ook aan elkaar gekoppeld kunnen worden. In een van de zalen hangt een groot scherm mét beamer waarop kerkdiensten gevolgd kunnen worden. Op de bovenverdieping is een vijfde zaal en een open ruimte voor gezellige activiteiten met onder meer spelmogelijkheden voor de jeugd.

Binnenkort wordt een gebruikersregelement voor het gebouw opgesteld. Dominee Den Ouden had daar zaterdag alvast een suggestie voor: “Laten we vooral biddend gebruik maken van dit kerkelijk centrum met de woorden: ‘Och Heer’, geef thans uw zegeningen’. Het zou een groot wonder zijn als dit gebouw een plaats wordt waar de Geest werkt en Christus Zich bekend maakt.”

De opening van het gebouw is terug te zien op de website van de kerk: www.hhgleerbroek.nl

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten