Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
<p>&bull; De Pinkeveerse brug zorgt al maanden voor reuring.</p>

• De Pinkeveerse brug zorgt al maanden voor reuring.

(Foto: Bert Bons)

Motie van teleurstelling voor wethouder Quik over Pinkeveersebrug haalt het niet

  •   keer gelezen

MOLENLANDEN • Het komt zelden voor dat raadsleden een motie van teleurstelling indienen, maar dinsdagavond 2 maart gebeurde het. Oppositiepartijen CU, SGP en PM zijn teleurgesteld in de houding van wethouder Johan Quik van Molenlanden.


Aanleiding voor de motie is de commotie rond de Pinkeveersebrug in Giessenburg, die de Muisbroekseweg verbindt met de Slingelandseweg. De motie kreeg van geen enkel raadslid uit de coalitie bijval en werd verworpen met tien stemmen voor en vijftien tegen.

Mailwisseling
Op woensdag 27 januari waren de drie oppositiepartijen niet tevreden met het antwoord van Quik op vragen naar aanleiding van een artikel in Het Kontakt. In dit krantenartikel komt een mailwisseling aan de orde, over Quiks toezegging aan Waterschap Rivierenland om 55.000 euro bij te dragen voor de vervanging van de Pinkeveersbrug, terwijl hij de raad hierover eerder anders informeerde.

Harry Stam (CU) vertelde dinsdagavond: “We zijn teleurgesteld over de wijze waarop het college de raad heeft geïnformeerd. En de houding van wethouder Quik zorgt ervoor dat de fracties zich onvoldoende gehoord voelen door het college.”

Geagiteerde wethouder
Stam wees erop dat Quik ‘verschillende keren de gelegenheid had zorgen en vragen serieus te beantwoorden’. “Ook de gelegenheid om kou uit de lucht te halen is niet benut. We ervoeren zelfs een geagiteerde wethouder. Dat kan niet de bedoeling zijn als een wethouder verantwoording aflegt aan de raad.”

Heikel punt
Ook op inhoudelijk vlak voelt de oppositie zich niet serieus genomen. “Het betreft een heikel punt waar door de raad verschillende keren vragen over zijn gesteld”, aldus Stam. “Wie de mail van het college leest, zal begrijpen dat de tekst heeft geleid tot verwachtingen bij waterschap en samenleving. Die verwachting had omgebogen kunnen worden als de wethouder wellicht een verwachting heeft gewekt die niet juist is. Waarom heeft het college daar niet meteen duidelijkheid over gegeven?”

‘Geen zelfreflectie’
In de motie stelt de oppositie dat er ‘geen sprake is van enige zelfreflectie bij de wethouder op dit punt’. Wel schrijven de drie partijen dat ze ‘blij zijn met de inzet van de wethouder om te komen tot een gedragen oplossing in het proces om te komen tot een veilige en cultuurhistorische Pinkeveersebrug’.

Fundamenteel
Corné Egas (SGP) onderstreepte zijn waardering voor de oplossing nog maar eens. “Complimenten daarvoor, daar zal de wethouder een grote rol in gespeeld hebben. Maar anderzijds zijn we teleurgesteld in de beantwoording van duidelijke vragen. Dat is geen detail, het gaat om iets wat ons fundamenteel raakt. Hoe kunnen we van het college verwachten dat beantwoording strookt met wat we vonden in de stukken? Maar ik heb er best moeite mee gehad om deze motie op te stellen.”

‘Beschamende vertoning’
De coalitie toonde echter weinig begrip voor de motie. Joke van de Graaf (Doe Mee): “Het is zeer teleurstellend dat de oppositie nu juist met deze motie komt, nu is gebleken dat de wethouder in een complexe zaak een goede richting heeft gegeven. We vinden dit een beschamende vertoning.”

Juist tevreden
Ook Jonette Korevaar veegde de vloer aan met de motie. “Het antwoord van het college in november was voor ons glashelder. Er was een gedegen raadsinformatiebrief, daar zijn we juist tevreden over. We zijn helemaal niet teleurgesteld. Er is nu een prachtige polderoplossing.” Philomeen Breddels (VVD) viel Korevaar en Van de Graaf bij. “Wij hebben geen gevoel van teleurstelling want er is gesproken over een nog lopend proces.”

‘Heel jammer’
Wethouder Quik hield zijn reactie kort. “Ik vind het heel jammer en teleurstellend dat de motie toch is ingediend en heel vervelend dat ik het in de motie geschetste beeld bij de indieners heb achtergelaten.”

Zware woorden
Stam begreep de reactie van de coalitie niet. “Ik constateer dat er vermenging plaatsvindt over de strekking van de motie en de oplossing. Het gaat niet over de oplossing, het gaat over de manier. Dat u het een beschamende vertoning vindt, vind ik zware woorden tegenover raadsleden die hun mening uiten over samenwerking met het college. Het gaat over de manier waarop het college de raad heeft benaderd.”

Beantwoording
Paul Verschoor (Progressief Molenlanden) voegde daaraan toe: “We zijn blij met de inzet van de wethouder in dit dossier en met het bereikte resultaat. De basis van de motie ligt in teleurstelling over de beantwoording van onze vragen.”

Anne Marie Hoekstra
Anne Marie Hoekstra is redacteur van Het Kontakt editie Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @AnneMHoekstra op twitter >
Elke donderdag het nieuws uit Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier