Uitbreiding jongerenwerk in gemeente Molenlanden
Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
De jongere werkers van gemeente Molenlanden (van links naar rechts) Anne Gouw, Lucy van den Beek en Eva-Linde Middag.
De jongere werkers van gemeente Molenlanden (van links naar rechts) Anne Gouw, Lucy van den Beek en Eva-Linde Middag. (Foto: AANGELEVERD)

Uitbreiding jongerenwerk in gemeente Molenlanden

  •   keer gelezen

MOLENLANDEN • In de gemeente Molenlanden is het team jongerenwerk per 1 januari 2021 flink uitgebreid. Het jongerenwerk is onderdeel geworden van Stichting Welzijn Molenlanden en gaat onder de noemer Jong Molenlanden deze mooie opdracht uitvoeren. Het team wil de focus voornamelijk gaan richten op preventie en zichtbaarheid. Dit zullen zij doen door middel van voorlichting, coachingsgesprekken en aanwezigheid, bijvoorbeeld via Social Media en in de openbare ruimte.


Het interview vindt plaats via een videoverbinding. Op het beeldscherm zijn drie vrolijke gezichten te zien van de nieuwe jongerenwerkers. Eva-Linde Middag (26), Lucy van den Beek (28) en Anne Gouw (35) zijn de gezichten van het jongerenwerk. Eva-Linde en Lucy zijn de nieuwe gezichten. Zij versterken Anne, die al langere tijd aan het werk is als jongerenwerker bij gemeente Molenlanden.

Anne: “Ik ben sinds juni 2019 werkzaam binnen de gemeente Molenlanden en ik richt me primair op het straatwerk waarbij ik veel jongeren kan spreken. Mijn collega’s zullen hier op korte termijn bij aansluiten, maar zij focussen zich nu eerst op andere kerntaken die bij onze opdracht horen. ”Anne gaat er graag op uit om contact te maken met jongeren en zet veel in op samenwerken met het netwerk.

Verdeling van de nieuwe functies

Lucy: “In principe heeft Anne de meeste uren van ons drieën. Hij werkt 32 uur per week. Eva-Linde werkt 24 uur en ikzelf 18 uur. We proberen het werk met zijn drieën gelijkmatig te verdelen, zodat niet alles op Anne zijn bordje komt te liggen. Zo zijn we allemaal betrokken bij de gemeente en het jongerenwerk.”

Voor het sociaal team hebben de jongerenwerkers het gebied geografisch in drieën verdeeld. Ze zijn alle drie verantwoordelijk voor hun eigen gebied. Lucy zit bij sociaal team oost, Eva-Linde bij sociaal team midden en Anne bij sociaal team west. “Bij de coaching van jongeren en het ambulante werk willen we hier geen strakke lijnen in gaan trekken. We willen per coaching-vraag kijken wie dit gaat oppakken. Door dit goed te beoordelen creëren we een goede match voor de jongere”, vertelt Lucy.

Eén keer per week zien de jongerenwerkers elkaar om te overleggen. “Het is een kwestie van elkaar leren kennen, heel goed afspraken maken en goed overleggen met elkaar. Ik denk dat we dat met zijn drieën prima aankunnen. We hebben onze aanwezigheid hierop afgestemd en we kunnen elkaar tijdens deze kennismakingperiode ook helpen waar dat nodig is”, vult Lucy aan.

Drukke planning de komende tijd

Er staat veel op de planning de komende tijd. Eva-Linde: “We gaan onze werkzaamheden opbouwen, zichtbaarheid op social media gaat heel belangrijk worden, samenwerken met alle partners en ook netwerken met onder anderen scholen en verenigingen is van belang. Daarnaast zullen we ook nog voorlichting gaan geven, coachingsgesprekken gaan toepassen en zullen we proactief op straat te vinden zijn. Om misverstanden te voorkomen: Jongerenwerkers zijn er voor álle jongeren. We ontmoeten graag met zo veel mogelijk jonge Molenlanders. Met elkaar vormen wij Jong Molenlanden.”

Anne vult aan: “Het is vooral onze taak om jongeren een klankbord te bieden waarmee zij zichzelf gaan leren kennen. Hiermee bevorderen we zelfredzaamheid en bewustwording, dit draagt bij aan het doel om jongeren te laten uitgroeien tot een volwaardig lid van de maatschappij. Door de goede samenwerking met onze netwerkpartners zoals het sociaal team, politie en GIGA Molenlanden kunnen we ons werk effectief en preventief vormgeven.” Door te focussen op het preventieve werk kan er vroegtijdig worden voorkomen dat jongeren in aanraking komen met bijvoorbeeld jeugdhulp. Met de inzet van jongerenwerkers wil de gemeente deze inzet van hulp meer gaan voorkomen.

Samenwerken vanuit één team

Ondanks dat Molenlanden een groot uitgestrekt gebied is, blijven de lijntjes kort binnen de gemeente. “Over het algemeen is het heel leuk om met elkaar samen te werken, omdat je herkenning vindt bij elkaar in wat je doet. Als je elkaar gaat begrijpen en kunt leren van elkaar, kun je je werk veel beter doen. We kunnen met elkaar op die manier een grote slag slaan. Samen zijn we sterker”, vertelt Anne.

Het team van jongerenwerkers wordt aangestuurd door coördinator Marlous Fieret van Stichting Welzijn Molenlanden. Marlous: “Ik houd dagelijks contact met het werkveld en de praktijk. Ik heb zo ook veel verbinding met bijvoorbeeld de vrijwilligers in Molenlanden.” Zij houdt de koers en de gestelde doelen in de gaten.

Marije Mulder is als beleidsadviseur op het gebied van jeugd bij gemeente Molenlanden op de achtergrond betrokken bij de jongerenwerkers. “Samen met collega’s en partners hebben we de visie opgesteld en een voorstel aan de gemeenteraad gedaan om de uitbreiding te realiseren. Dat onze gemeente wil investeren in het jongerenwerk, is natuurlijk heel mooi.”

Wethouder Lizanne Lanser: “Molenlanden kiest er bewust voor om te investeren in jongerenwerk. We zijn er voor alle jongeren in Molenlanden. Een gedurfde stap in tijden van bezuinigingen. Ik geloof er echt in dat we alleen door echt dichtbij te zijn, met inzet van meer jongerenwerk, ondersteuning van mantelzorg en welzijnswerkers problemen vóór kunnen zijn. Iedereen doet mee in Molenlanden! En niet pas als er specialistische hulp nodig is. Deze aanpak is beter voor onze Molenlandse samenleving.”

Heb je vragen? Stel ze aan info@jongmolenlanden.nl Volg JongMolenlanden ook op socials voor de activiteiten of contact.

Elke donderdag het nieuws uit Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier