Politiek Vijfheerenlanden heeft voorkeur voor kleinschalige opvang asielzoekers
Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
<p>&bull; Politiek Vijfheerenlanden voelt weinig voor de komst van een groot AZC.&nbsp;</p>

• Politiek Vijfheerenlanden voelt weinig voor de komst van een groot AZC. 

(Foto: nl.123rf.com)

Politiek Vijfheerenlanden heeft voorkeur voor kleinschalige opvang asielzoekers

  •   keer gelezen

MEERKERK • Als het aan de fracties in de gemeenteraad van Vijfheerenlanden ligt, komt er geen grote, regionale opvanglocatie voor tenminste 300 asielzoekers in de gemeente. Dat bleek woensdagavond tijdens de vergadering van de commissie Welzijn, onderwijs en Sport.


De overgrote meerderheid van de fracties wil op zich best gehoor geven aan de oproep van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) aan Utrechtse gemeenten om mee te denken over tijdelijke opvang of de opvang voor de middellange termijn voor asielzoekers.

Urgentie
“De urgentie is groot, de nood is hoog. We moeten hier een rol in spelen, niets doen is geen optie”, stelden onder meer Martine Visser (CDA) en Jantine Dijkstra (D66). “Omzien naar vluchtelingen ligt ons na aan het hart”, zei ook Maaike van Leeuwen (ChristenUnie).

Anderzijds constateerden alle fracties dat de locaties die B&W voorstellen – een leegstaand pand aan de Energieweg in Meerkerk, een kantoorgebouw aan de D.S. Tuijnmanweg 2-6 in Vianen en een stuk grond ten noorden van de Parallelweg in Leerdam – domweg niet voldoen aan de eisen die het COA stelt. 

Onder meer omdat de panden niet op de juiste plek liggen, niet op korte termijn beschikbaar zijn of de grond niet in eigendom van de gemeente is.

Geen panden die voldoen
“Daarom kunnen we het verzoek van het COA niet inwilligen”, constateerde Thijmen Peter de With. “Misschien wel als die eisen veranderen, maar op dit moment hebben we geen geschikte locatie voor tijdelijke opvang en ook niet voor de opvang voor de middellange termijn.”

Hij drukte de wethouder op het hart duidelijk te zijn naar het COA. “De boodschap is: we hebben geen panden die voldoen. We kunnen u niet helpen. Als u een locatie noemt, die eigenlijk niet beschikbaar is en het COA daar enthousiast op reageert, bestaat het gevaar dat we straks niet kunnen ‘leveren’.”

Draagvlak
Bovendien lieten de woordvoerders woensdag weten so wie so weinig te voelen voor grootschalige opvang. Om het draagvlak bij de inwoners te vergroten en de integratie te bevorderen, kozen de meeste fracties voor kleinschalige opvanglocaties die passen bij het karakter van de gemeente en de kernen, waarbij ook de samenwerking gezocht kan worden met gemeenten in de regio.

SGP en D66 sloten overigens de locatie aan de Tuijnmanweg in Vianen niet bij voorbaat uit. Ook de voormalige ambulancepost aan de Energieweg in Meerkerk blijft in beeld. In het leegstaande gebouw zouden acht tot tien personen kunnen worden gehuisvest. Onder meer Jantine Dijkstra (D66) suggereerde dat die locatie zou kunnen dienen als doorstroomlocatie voor statushouders.

En ook wethouder Cees Taal zag wel wat in die locatie als opvangplek voor alleenstaande vergunninghouders. “Zo kunnen we ze snel plaatsen, waarna de vergunninghouders snel herenigd kunnen worden met hun gezin.”

Communicatie
Forse kritiek was er op het late informeren van omwonenden. Die ontvingen pas maandag een brief over de zoektocht van de gemeente naar locaties voor asielzoekers. “De communicatie is bedroevend. Die brief had twee weken eerder verstuurd kunnen worden”, zei VHL Lokaal-woordvoerder John van der Velden. 

Wethouder Taal benadrukte dat de inwoners juist in een zo vroeg mogelijk stadium op de hoogte zijn gebracht. “Misschien had het een paar dagen eerder gekund, maar we hadden tijd nodig voor een goede bestuurlijke afweging”, aldus Taal die opperde dat de onrust – vooral in Leerdam – en de commotie op de sociale media in dat geval niet veel minder was geweest.

“Bovendien gaat het hier om een eerste oriëntatie. Wellicht komt er helemaal geen opvang in Vijfheerenlanden. Het idee dat de gemeente voorsorteert op een groot AZC voor 500 personen is volstrekt onjuist.”

Insprekers
Wethouder en college kregen ook forse kritiek van de maar liefst acht insprekers die woensdagavond hun zegje deden. Alijda Huibers liet weten onaangenaam verrast te zijn door de aanpak van de gemeente. “We krijgen de indruk dat de beslissing al gevallen is.”

Ze maakte zich ernstig zorgen over de toenemende overlast in de wijk en de veiligheid van de kinderen. Huibers wees erop dat de komst van een AZC elders leidde tot aanrandingen, overlast, vervuiling en diefstallen. “De wijken Ter Leede en Leerdam-Noord tellen hooguit 5.000 inwoners. De komst van een groot AZC staat daarmee niet in verhouding.” 

De petitie die zij startte tegen de komst van een AZC tussen de Parallelweg en de Bruininxdeelse kade is inmiddels meer dan 1200 keer getekend.”

Mokerslag
Rocky van Genderen stelde vast dat de uitkomst van de Niemans affaire door burgemeester Fröhlich als een mokerslag was ervaren, ‘maar dit voelt voor ons als een mokerslag’.

“De gemeente zag dit al lang aankomen, wij werden er maandag compleet door verrast. We konden ons niet voorbereiden, respectloos, schandalig.” Hij sloot zich aan bij de zorgen van Alijda Huibers en wees bovendien op de waardevermindering van de woningen in de wijk en het verkeersinfarct dat dreigt op de Parallelweg. 

“Sinds de fusie is Vijfheerenlanden alleen nog maar negatief in het nieuws geweest. Burgemeester, zet u in voor uw inwoners.”

Onrust
Namens tenminste zestig gezinnen in de Copierlaan liet Klaas Vervloet weten dat sinds maandag de wijk in rep en roer is. “De mensen zijn bang voor onrust en overlast, zeker als er hier grote groepen asielzoekers komen.”

Remco van Wingerden sloot zich aan bij de zorgen van de andere insprekers, maar wees bovendien op het verlies van een stukje natuur. “Ik kijk uit op de grond. Het gaat me aan het hart als er weer een stukje groen verloren gaat in Leerdam.”

Spreekuur
Wethouder Cees Taal beloofde om zoveel mogelijk met de bezorgde inwoners in gesprek te gaan. “Maandag en als dat nodig is ook later in de week houd ik een telefonisch spreekuur. Ik neem daar ruim de tijd voor.” 

De wethouder ‘neemt’ de inbreng van inwoners en politici ‘mee’ naar de regio. Vervolgens worden alle opties gebundeld voor overleg met provincie en COA.

André Bijl 

André Bijl
Freelance-redacteur Het Kontakt Leerdam, Alblasserwaard en Vianen.
Volg @andrebijl op twitter >
Elke donderdag het nieuws uit Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier