Theo Segers naar aanleiding van tijdelijke wet: ‘Spanning tussen een crisis en democratie’
Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
<p>&bull; In steden gelden vanwege corona soms andere regels voor markten dan op het platteland. Op de foto de rommelmarkt in Goudriaan dit jaar.</p>

• In steden gelden vanwege corona soms andere regels voor markten dan op het platteland. Op de foto de rommelmarkt in Goudriaan dit jaar.

(Foto: Rick den Besten)

Theo Segers naar aanleiding van tijdelijke wet: ‘Spanning tussen een crisis en democratie’

  •   keer gelezen

MOLENLANDEN • De Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19 (TVM) maakt het voor burgemeesters mogelijk om sneller in te grijpen. Burgemeester Theo Segers van Molenlanden beloofde fractievoorzitters zo veel mogelijk te betrekken bij zijn handelen naar aanleiding van de TVM.


Segers vertelde de raadsleden op donderdag 3 december: “Voorheen was het zo dat de voorzitter van de Veiligheidsregio, burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht, een besluit nam en daarover dan overlegde met de lokale burgemeester. Nu gaat het andersom. Stel: het is te druk bij de Slingelandse Plassen in Goudriaan, dan besluit ik om die te sluiten, maar stem dat even af met de Veiligheidsregio.” 

Afwijken van regels
Er bestaat een spanning tussen omgaan met een crisis en democratisch handelen, constateerden de raadsleden en burgemeester Theo Segers van Molenlanden donderdag 3 december. De TVM maakt het voor burgemeesters mogelijk om van regelgeving af te wijken als de bestrijding van corona daarom vraagt. Op 10 december ondertekenen de burgemeesters uit de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid het toepassingskader voor deze wet.

Gesprekspartner
De burgemeester wilde donderdag van de raadsleden weten of hij het presidium (de voorzitter van de raad en de fractievoorzitters) als gesprekspartner kan beschouwen als hij snel knopen door moet hakken. De meeste raadsleden gingen daarmee akkoord.

Alleen Pieter van Bruggen (CU) vindt het presidium niet zo geschikt voor overleg over crisismaatregelen. “Het zou beter zijn om de raad gelegenheid te geven aan een digitale vergadering mee te doen. Om wensen en bedenkingen mee te geven. Hoe ziet u dat?”

Openheid
Segers: “Ik wil nagaan wat juridisch mogelijk is. Ik wil een zo groot mogelijke openheid, wil bespreken wat hier wijs en verstandig in is. In het presidium van 10 december bespreek ik dat. U hoort het in de raad van 15 december. Er zit spanning tussen een crisis en een democratie. Altijd is het streven u zo maximaal mogelijk te informeren. Ik beloof u op deze wijze voort te gaan.”

Verslag
Paul Verschoor (PM) merkte op: “We hechten eraan dat er tijdens raadsvergaderingen over maatregelen wordt gerapporteerd, zodat eventueel nog een debat kan plaatsvinden.” Ook Corné Egas (SGP) vroeg om een verslag.

Ontheffingen
Wilma de Moel (Doe Mee) wilde weten: “Kunt u ontheffingen verlenen voor bijeenkomsten met meer dan dertig bezoekers? Of voor bepaalde plaatsen? En betekent dit, dat u ook ruimere mogelijkheden hebt op het platteland dan in de stad? Kunnen kerken vragen of zij met meer dan dertig mensen bijeenkomsten mogen houden?”

Zingen op straat
Segers: “In kerken mogen nu al meer dan dertig mensen zijn. Dertig is een richtlijn die door koepels wordt geadviseerd. Een andere vraag is: mogen we op straat zingen in het kader van kerst? Ik zou ja kunnen zeggen tegen een kerk die op straat kerstliederen wil zingen.” Corné Egas (SGP) vroeg of rekening gehouden kan worden met de grootte van kerkgebouwen. “Het zou een verlichting kunnen betekenen als dit maatwerk kan zijn.”

Markten
Over het verschil tussen steden en plattelandsdorpen zei Segers: “Wij hebben ervoor gepleit de lokale situatie in ogenschouw te nemen. Een markt in Dordrecht is anders dan in Hoornaar. Al onze markten zijn open gebleven.”

Grote werkdruk
De coronacrisis zorgt voor grote werkdruk bij ambtenaren, bleek uit de woorden van Segers. “Achter de schermen wordt ongelooflijk hard gewerkt om de crisis te bestrijden. We hebben geaarzeld of we het vol kunnen houden op deze wijze. Moeten we in twee teams gaan werken? Daar hebben we toch niet voor gekozen. Een vaste ploeg is ermee bezig, iedereen heeft een vaste vervanger.”

Anne Marie Hoekstra
Anne Marie Hoekstra is redacteur van Het Kontakt editie Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @AnneMHoekstra op twitter >
Elke donderdag het nieuws uit Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier