Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
Foto: Stockfoto

Groen licht en verbeterpunten voor inbreilocatie Het Bos

  •   keer gelezen

MEERKERK • De gemeenteraad van Vijfheerenlanden is vorige week akkoord gegaan met bouwproject ‘Het Bos’ in Meerkerk. Het project bestaat uit elf woningen: tien seniorenwoningen en een vrijstaande woning. De fractie van Groen Links stemde tegen.


Daarnaast steunde de raad unaniem een motie van SGP, D66 en VHL Lokaal, waarin het college werd gevraagd om met de omwonenden te gaan praten over een veilige verkeersontsluiting, het parkeerbeleid op deze locatie en over de mogelijkheid een groenstrook in het plan op te nemen. Ook komt er een onderzoek naar de voor- en nadelen van een ontsluiting via de Zouwendijk.

D66-woordvoerder Jaap Breur stelde vast dat de communicatie bij dit project niet goed is verlopen. Volgens Breur is de projectontwikkelaar wel tegemoet gekomen aan een aantal bezwaren, maar heeft daarover niet gesproken met de omwonenden. “Zodoende bestaat er veel weerstand tegen dit plan. Bovendien lag er een toezegging van het college om over het parkeren te praten, maar dat is er ook niet van gekomen. Zo moeten we niet met elkaar omgaan”, vond Breur, die constateerde dat een mogelijke ontsluiting via de Zouwendijk niet is onderzocht. “Dat knelt, dat had moeten gebeuren.”

SGP-er Kees Vermaat benadrukte dat er in de afgelopen twee jaar veel zaken zijn verbeterd. Maar volgens Vermaat gold dat niet voor de verkeersveiligheid, de ontsluiting en de communicatie. “We stemmen voor het plan, want het project is goed voor de leefbaarheid van Meerkerk. Het zorgt voor vitaliteit en brengt de doorstroming op gang. Tegelijkertijd zorgt de motie dat er een veilige situatie ontstaat en straks iedereen tevreden is.”

En Teus Meijdam (VHL Lokaal): “Eerst vonden we dat het plan moest worden teruggenomen. Maar: er moet gebouwd worden. Laten we daarom de gang erin houden”, aldus Meijdam, die een van de indieners van de motie was. Ook CU-woordvoerder Harry Wolting was kritisch over de communicatie. Hij deed daarom het voorstel voor de betreffende afdeling een ontwikkelplan op te stellen. GroenLinks stemde als enige fractie tegen. Erik van Doorn: “Ik heb met bewoners gesproken. Er is best begrip voor dat er woningen gebouwd worden, maar liefst met zo min mogelijk gevolgen voor de omwonenden. Ga met dit plan terug naar de tekentafel en neem de participatie serieus”, aldus Van Doorn, die constateerde dat veel partijen dezelfde mening hadden, maar toch akkoord gingen.

Wethouder Huib Zevenhuizen nam de kritiek op de communicatie ter harte. “Die is ook terecht. We doen het voortaan beter en gaan de motie uitvoeren”, zei Zevenhuizen die het opstellen van een verbeterplan net weer wat overdreven vond.

Elke donderdag het nieuws uit Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten