Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
• Een artist impression van de nieuwe huisvesting van Molenlanden in Bleskensgraaf.
• Een artist impression van de nieuwe huisvesting van Molenlanden in Bleskensgraaf. (Foto: Aangeleverd)

Huisvesting gemeente Molenlanden in Bleskensgraaf stap dichterbij

  •   keer gelezen

BLESKENSGRAAF • Op 27 oktober stemde de raad van Molenlanden in met het voorstel voor de nieuwe huisvesting van de gemeente Molenlanden. Het besluit gaat over verbouwing van De Spil en nieuwbouw voor binnen- en buitendienst van de gemeente op het Melkwegplein naast De Spil.


Op 1 januari 2019 zijn de gemeenten Molenwaard en Giessenlanden gefuseerd tot de gemeente Molenlanden. In 2018 besloten de gemeenteraden van toen nog gemeenten Giessenlanden en Molenwaard om nieuwe huisvesting te bouwen. Het dorpshuis De Spil wordt verbouwd tot centrale vergaderlocatie voor de raad.

De nieuwbouw bestaat uit een werklocatie voor de binnen- en buitendienst en het college. Hierdoor vervallen de huidige buitendienstlocaties in Groot-Ammers (Gelkenes) en Nieuw-Lekkerland en de huidige binnendienstlocaties in Groot-Ammers en Hoornaar.

Bezuinigingen
Na de eerste plannen zijn op verzoek van de gemeenteraad diverse onderzoeken gedaan naar bezuinigingen. De nieuwbouw, wordt net als De Spil in eigen beheer ontwikkeld. De laatste maanden is gekeken naar verduurzaming van De Spil, de kosten van de nieuwbouw en de effecten van corona op de huisvestingsbehoefte.

De Spil
In De Spil komt een centrale horecavoorziening, de vergaderzaal voor de gemeenteraad, het servicepunt en medewerkers van het sociaal team.

Met de huidige en toekomstige gebruikers van de nieuwbouw en De Spil is nagedacht over het ontwerp. Belangrijk uitgangspunt is dat de huidige ‘grote zaal’ beschikbaar blijft voor ‘dorpsactiviteiten’.

Keuzes voor de nieuwbouw
De locatie voor de nieuwbouw is opnieuw onder de loep genomen. Om een zo goed mogelijke verbinding met De Spil te krijgen, is besloten de nieuwbouw zo dicht mogelijk bij het dorpshuis te bouwen.

Het ontwerp voor de nieuwbouw gaat uit van een flexibele indeling. Het gebouw wordt energieneutraal gebouwd. Ook wordt het gebouw eenvoudiger dan de eerste plannen. Zo komt er bijvoorbeeld geen tweede nok op het dak en er wordt eenvoudiger materiaal gebruikt.

Huisvesting
Thuiswerken heeft door Covid-19 de afgelopen maanden een grote vlucht genomen. Het ontwerp is zo aangepast dat een deel in de toekomst eventueel verhuurd of anders gebruikt kan worden.

In de compacte nieuwbouw komen verschillende soorten werkplekken, zoals aanland-, bel- en concentratieplekken. Werknemers wisselen het ontmoeten en samenwerken aan (complexe) projecten af met werken op locatie (zoals in een dorpshuis) of thuis. In de komende periode houden we de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Financiële consequenties
De bouwkosten voor de aangepaste ontwerpen zijn opnieuw berekend. De jaarlijkse lasten van de nieuwbouw en De Spil blijven binnen het eerder door de raad besloten maximumbedrag.

Vervolg
In de komende periode worden de ontwerpen verder uitgewerkt en vindt de aanbesteding plaats. Eind 2021 start de (ver)bouw die ongeveer een jaar duurt. In 2023 zal dan de nieuwbouw en de verbouwde Spil in gebruik zijn.

Elke donderdag het nieuws uit Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten