Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
<p>• Beeld van het zware verkeer op het smalle Sluis in Groot-Ammers.</p>

• Beeld van het zware verkeer op het smalle Sluis in Groot-Ammers.

(Foto: Rick den Besten)

Ook Industriepark Gelkenes pleit voor pas op de plaats met plan weren vrachtwagens

  •   keer gelezen

GROOT-AMMERS • Industriepark Gelkenes heeft zich gemengd in de discussie die in de afgelopen dagen ontstaan is over het al dan niet weren van vrachtwagens op de Voorstraat/Sluis/Opperstok in Groot-Ammers/Streefkerk tussen Bergstoep en de Kerkstraat. Net als de vier ondernemers die eerder van de week van zich lieten horen, wil Industriepark Gelkenes dat er nog geen beslissing genomen wordt over het weren van vrachtwagens.


“Eerst onderzoek doen, dan overleg met de politie en tenslotte een voorstel voor de gemeenteraad”, schrijft het Industriepark aan de gemeenteraad van Molenlanden, die komende dinsdag 27 oktober vergadert over de kwestie.

De buurtcommissie in Groot-Ammers die mede op initiatief van de gemeente is opgericht om de verkeersveiligheid in het dorp te verbeteren, vindt dat de vier ondernemers die het oneens zijn met de plannen om vrachtwagens te weren, moeten accepteren dat veiligheid belangrijker is dan geld.

Eerste verhaal
Het eerste verhaal over de vier ondernemers staat hier.

Tweede verhaal
Een vervolgverhaal over de buurtcommissie die juist het plan van de gemeente steunt, staat hier.

Derde verhaal
Dit is een derde verhaal in ‘de serie’, die de vier ondernemers steunt en tegen het voorstel van de gemeente is om vrachtwagens uit de genoemde straten te weren.

“In een gesprek met het bestuur van Industriepark Gelkenes heeft het bestuur duidelijk aangegeven dat er van een verbod voor lokale ondernemers geen sprake kan zijn. Het bestuur heeft gepleit voor een ontheffing voor ondernemers met een begin- en eindpunt in Molenlanden”, schrijft het Industrieschap in haar brief aan de gemeenteraad.

Tot de verbazing van het Industrieschap kwam er toch een voorstel voor een verbod, overigens zonder enige terugkoppeling naar de ondernemers. “Ook werd er in dit voorstel geen rekening gehouden met veel lokale ondernemers. Er bleek de week er voor een ‘geheime’ bespreking te zijn geweest met een deel van de raad en de politie.”

Medewerking politie
“Nu zou de politie niet mee willen werken aan handhaving als er meer ontheffingen van ondernemers buiten de bebouwde kom van Groot Ammers af zouden worden gegeven, waarom is de vraag. En waarom bepalen zij dat en niet de gemeente? De politie is middels de werkgroep altijd op de hoogte geweest van de mening van de werkgroep. Waarom wil je dan als wethouder toch het voorstel aanhouden ook als je weet dat dit tegen de wens van je werkgroep in gaat en tegen de wens van je grootste bedrijventerrein in de gemeente?”, aldus de brief van het Industrieschap.

Het verbaast Industriepark Gelkenes dat de politie niet wil meewerken aan een ander ontheffingsbeleid. “De politie en de ondernemers hebben elkaar hard nodig. Denk aan de opsporing van allerlei ondermijnende activiteiten. Mede door de samenwerking van Gelkenes met de politie in het KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen), is duidelijk te zien in de cijfers dat er veel minder incidenten waren. Ook mede dankzij de gemeente Molenlanden in de samenwerking in de BIZ werd het aantal incidenten nihil.”

Verbazing over bewonerscommissie
Daarnaast verbaast het Industieschap zich over het bericht van de bewonerscommissie. “Bijna alle bewoners van de Voorstraat en Sluis weten van niets. Waarom nog een commissie, om het standpunt van de wethouder te ondersteunen? Dat zou kwalijk zijn. Ze praten namens meer dan 500 mensen, hoe dan? Dat was toch de werkgroep waar een ieder uit Groot-Ammers zich voor aan kon melden. Henk Broer zat ook in deze werkgroep, waarom nu een ander geluid?”

“Veiligheid voorop, dat is de kop van het artikel, ook de vier grote bedrijven op Gelkenes, die eerder in de pen klommen, benadrukken dit, maar wel met de nuance dat er recht wordt gedaan aan de werkgroep en de lokale ondernemers.”

En verderop in de brief: “De politie geeft aan dat er wel handhavend opgetreden kan worden maar onder bepaalde voorwaarden. Waarom dan niet eerst inventariseren wie er een ontheffing zou moeten krijgen en dan met de politie praten? Dan is voor hen ook duidelijk waar er over wordt gepraat.”

En de brief vervolgt: “Het verhaal van de ontheffingen zou een gepasseerd station zijn. Dus de wethouder praat met een paar ondernemers en zegt hen toe dat ze een ontheffing krijgen alvorens de raad een uitspraak doet over de randvoorwaarden? Andere ondernemers aan bijvoorbeeld de westkant van Groot-Ammers wordt niet mee gesproken en die moeten het dan maar uitzoeken?”

Participatie
“Er zou ook uitgebreid contact zijn geweest met Gelkenes, wie heeft deze zin bedacht? Dat moet de gemeente zijn want die heeft met het bestuur gesproken. Wellicht is dan een cursus burgerparticipatie op zijn plaats.”

“Het proces begon zorgvuldig met een werkgroep maar nu draaft de wethouder zijn ondernemers, burgers en gemeenteraad voorbij. Het is tijd voor een pas op de plaats, eerst onderzoek doen, dan overleg met de politie en tenslotte een voorstel voor de gemeenteraad. Samenwerken met oog voor elkaars belangen moet voorop staan. Gelkenes is de kartrekker en katalysator als het gaat om een zuidelijke rondweg. Juist Gelkenes heeft oog voor de veiligheid van de burgers van Groot-Ammers. Het zijn tenslotte ook vaak onze medewerkers en daar zijn we zuinig op!”, aldus Industriepark Gelkenes tot besluit in haar brief aan de gemeenteraad.

Elke donderdag het nieuws uit Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten